BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kordela Dominika (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rynki alternatywne w strukturze niemieckiej i austriackiej giełdy papierów wartościowych
Alternative Stock Markets in the Structure of Deutsche Börse and Wiener Börse
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 419-429, tab.
Keyword
Giełda papierów wartościowych, Akcje, Operacje otwartego rynku, Struktura rynku, Projekty innowacyjne
Stock market, Shares, Open market operations, Market structure, Innovative Projects
Note
streszcz., summ.
Country
Niemcy, Austria
Germany, Austria
Abstract
Finansowanie innowacji, ryzykownych projektów, małych i średnich przedsiębiorstw dysponujących niewielkim majątkiem i krótką historią związane jest z dużym ryzykiem. Podmioty o powyższym profilu mają trudności z pozyskiwaniem zasileń kapitałowych na rozwój. Od kilku lat w Europie tworzone są rynki papierów wartościowych charakteryzujące się prostszymi procedurami, niższymi kosztami i mniej restrykcyjnymi wymogami wobec przedsiębiorstw. W niniejszym artykule przedstawiona została organizacja rynków alternatywnych w Niemczech i Austrii. Analizie poddano strukturę niemieckiego i austriackiego rynku papierów wartościowych, warunki oraz koszty emisji akcji. Podjęto również próbę oceny rozwoju tych rynków. (abstrakt oryginalny)

The financing of innovative projects, small and medium companies involved higher risks for both shareholders and creditor. The innovative, smaller growing companies with little assets have difficulties with accessing capital for development. In Europe stock markets (alternative markets) have been organized with the objective to offer small and medium companies the opportunity to raise capital. This stock markets, called in EU Directive Multilateral Trading Facility, characterize by lower cost, simpler procedure and liberal admission criteria. In this article the structure and the organization of German and Austrian alternative markets have been analyzed. The special attention was paid on the admission criteria, issuing costs, companies' duties and markets' development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Allgemeine Geschäftsbedingungen der Deutsche Börse AG für den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse z dnia 15.04.2009 r., s. 20.
  2. Brzozowska K., Business Angels na rynku kapitałowym. Motywacje, inwestowanie, efekty. CeDeWu, Warszawa 2008, s. 12.
  3. Cesarz K., Giełda papierów wartościowych w Austrii - Wiener Börse A.G., [w:] Ziarko-Siwek U., Giełdy kapitałowe w Europie, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 293.
  4. Entry Standard Maßgeschneiderter Kapitalmarktzugang für Small- und Midcap, Deutsche Börse Group 2008 r., s. 4.
  5. Kordela D., Alternatywne rynki papierów wartościowych w Europie - geneza, systematyka i rozwój, [w:] red. W. Tarczyński, D. Zarzecki, Finanse 2009, Rynki finansowe i ubezpieczenia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 550, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 40, Szczecin 2009, s. 368-371.
  6. Nowicki P., Giełda papierów wartościowych w Niemczech - Deutsche Börse, [w:] Ziarko-Siwek U., Giełdy kapitałowe w Europie, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 101-103.
  7. Śliwiński P., Mikrofirma na giełdzie - mit czy rzeczywistość, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Red. A. Bielawska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 337-344.
  8. Węcławski J., Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, WN PWN, Warszawa 1997, s. 23-24.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu