BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drabińska Danuta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Oskar Ryszard Lange - uczony i polityk : W stulecie urodzin polskiego ekonomisty
Source
Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005, nr 1, 7-10, bibliogr.9 poz.
Keyword
Ekonomia, Ekonomiści
Economics, Economists
Note
streszcz.
Lange Oskar
Abstract
W 2004 roku mija sto lat od momentu przyjścia na świat polskiego ekonomisty światowego formatu - Oskara Langego. Rocznica ta jest okazją do o przypomnienia dorobku intelektualnego człowieka, uważanego obok Michała Kalickiego, Władysława Zawadzkiego i Stanisława Lewińskiego za luminarza, nie tylko polskiej, ale i powszechnej myśli ekonomicznej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gazda Z., Oskar L.Lange - ekonomista dwóch epok, w: Modele gospodarki prospołecznej według Oskara Langego, red.A.Pawlik, Kielce 2004.
  2. Kowalczyk A., Oskar Lange - dyplomata i polityk, w: Modele gospodarki prospołecznej według Oskara Langego, red.A.Pawlik, Kielce 2004.
  3. Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 1998.
  4. Lange Ch.S., Pozazawodowe zainteresowania Oskar Langego, w: Modele gospodarki prospołecznej według Oskara Langego, red.A.Pawlik, Kielce 2004.
  5. Lange O., Dzieła t.8, Działalność naukowa i społeczna 1904-1965, Warszawa 1989.
  6. Lange O., Wybór pism. Drogi do socjalizmu, t.1, Warszawa 1990.
  7. Lange O., Wybór pism. Ekonomia - przedmiot, zakres i metody, t.2, Warszawa 1990.
  8. Polski Słownik Biograficzny t.XVI.
  9. Zieliński J.G., Rachunek ekonomiczny w socjalizmie, Warszawa 1961.
Cited by
Show
ISSN
1734-1159
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu