BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Glapiński Adam (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Doktryna europejskiego merkantylizmu
Source
Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005, nr 1, s. 11-35, bibliogr.48 poz.
Keyword
Uprzemysłowienie, Historia myśli ekonomicznej, Gospodarka feudalna, Merkantylizm, Gospodarka kapitalistyczna
Industrialization, History of economic thought, Feudal economy, Mercantilism, Capitalist economy
Note
strzeszcz.
Abstract
Merkantylizm, jak zadana inna europejska doktryna ekonomiczna, na przestrzeni kilku wieków i na polu prawie wszystkich procesów gospodarczych był w całości stosowany w praktyce aktywnej polityki państwowej. Jego zasady odpowiadały zarówno interesom rządów, jak i przejmujących stopniowo dominację grup społecznych. Były także bardzo zbieżne z potocznym myśleniem. Jego bezpośrednie oddziaływanie na rzeczywistość było wstrząsające i na zawsze zmieniło obraz życia gospodarczego świata.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Balicki J., Bogucka M., Historia Holandii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976.
 2. Baszkiewicz J., Historia Francji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978.
 3. Black J., Europa XVIII wieku 1700-1789, PIW, Warszawa 1997.
 4. Bogdanow A., Krótki wykład ekonomji politycznej, wydawnictwo St. Kucharskiego, Warszawa 1905.
 5. Braudel F., Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, PIW, Warszawa 1992.
 6. Chafuen A.A., Chrześcijanie za wolnością. Ekonomia późnoscholastyczna, Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2002.
 7. Child J., Nowa rozprawa o handlu, w: Merkantylizm i początki szkoły klasycznej, PWN, Warszawa 1958.
 8. Davanzati B., Wykład o pieniądzach, w: Merkantylizm i początki szkoły klasycznej, PWN, Warszawa 1958.
 9. Dobb M., Studia o rozwoju kapitalizmu, PWN 1964.
 10. Glapiński A., Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
 11. Głąbiński S., Teoria ekonomiki narodowej, Tow. wydawnicze Ateneum, Lwów 1927.
 12. Gouldner A.W., The Coming Crisis of Western Sociology, Avon Books, New York 1971.
 13. Górski J., Lipiński E.,(red.), Merkantylistyczna myśl ekonomiczna w Polsce XVI i XVII wieku.: Wybór pism, PWN, Warszawa 1958.
 14. Górski J., Poglądy merkantylistyczne w polskiej myśli ekonomicznej XVI i XVII wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa 1958.
 15. Grice-Hutchinson M., Early Economic Thought in Spain 1177-1740, George Allen & Unwin, London 1978.
 16. Hales J., Rozprawa o wspólnym pożytku królestwa Anglii, w: Merkantylizm i początki szkoły klasycznej, PWN, Warszawa 1958.
 17. Holton R.J., The Transition from Feudalism to Capitalism, St. Martin's Press, New York 1985.
 18. Kennedy P., Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit, upadek, KiW 1994.
 19. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN 1956.
 20. Kowalewski M.M., Rozwój stosunków ekonomicznych w Zachodniej Europie, Wydawnictwo Poradnika dla czytających książki, Warszawa 1902.
 21. Kula W., Historia, zacofanie, rozwój, Czytelnik, Warszawa 1983.
 22. Landes D.S., Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa 2000.
 23. Le Goff J., Sakiewka i życie. Gospodarka i religia w średniowieczu, Wydawnictwo MARABUT, Gdańsk 1995.
 24. Lipiński J., Studia nad historią polskiej myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1956.
 25. Mackenney R., Europa XVI wieku. Ekspansja i konflikt, PIW, Warszawa 1997.
 26. Mantoux P., Rewolucja przemysłowa w XVIII wieku, PWN, Warszawa 1957.
 27. Marks K., Kapitał, 1.1, w: Marks K., Engels E, Dzieła, t. 23, KiW, Warszawa 1968.
 28. Montchrétien A., Traktat o ekonomii politycznej, w: Merkantylizm i początki szkoły klasycznej, PWN, Warszawa 1958.
 29. Munck T., Europa XVII wieku 1598-1700. Państwo, konflikty i porządek społeczny, PIW, Warszawa 1998.
 30. Mun T., Bogactwo Anglii w handlu zagranicznym, w: Merkantylizm i początki szkoły klasycznej, PWN, Warszawa 1958.
 31. Murat I., Colbert, PIW, Warszawa 1988.
 32. North D.C., Thomas R.P., The Rise of the Western World. A New Economic History, Cambridge University Press, Cambridge 1973.
 33. Popioł-Szymańska A., Poglądy monetarne w Polsce od XV do XVIII wieku, Wyd. UAM, Poznań 1978.
 34. Rosenberg N., Birdzell L.E., Historia kapitalizmu, Signum, Kraków 1994.
 35. Rostow W.W., Politics and the Stages of Growth, Cambridge University Press, Cambridge 1971.
 36. Schumpeter J.A., Business Cycles: A Thieoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, McGraw-Hill, New York 1939.
 37. Schumpeter J.A., Imperialism and Social Classes,'Augustus M. Kelley, New York 1951.
 38. Serra A., Krótki Traktat o Przyczynach, które mogą sprowadzić obfitość złota i srebra w krajach nie posiadających kopalni, w: Merkantylizm i początki szkoły klasycznej, PWN, Warszawa 1958.
 39. Shiller, R.J., New Financial Order. Risk in the 21st Century, Princeton University Press, Princeton, N.J. 2003.
 40. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954.
 41. Świdrowski J., Teoria monetarna Johna. Law, Nakładem Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1938.
 42. Tawney R.H., Religia a powstanie kapitalizmu, KiW, Warszawa 1963.
 43. Trevelyan G.M., Historia Anglii, PWN, Warszawa 1967.
 44. Trevelyan G.M., Historia społeczna Anglii, PIW, Warszawa 1961.
 45. Wallerstein I.M., The Capitalist World-Economy. Essays, Cambridge University Press, New York 1979.
 46. Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Wydawnictwo TEST, Lublin 1994.
 47. Weber M., General Economic History, Collier Books, New York 1966.
 48. Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1734-1159
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu