BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartkowiak Ryszard (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Aktualność ekonomii klasycznej : Klasyczny rodowód współczesnej ekonomii
Source
Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005, nr 1, s. 36-53, tabl.bibliogr.20 poz.
Keyword
Ekonomia klasyczna, Zacofanie gospodarcze, Działalność gospodarcza, Klasycy ekonomii, Ekonomiści, Czynniki wzrostu gospodarczego, Równowaga gospodarcza
Classical economy, Economic underdevelopment, Business activity, Classical economists, Economists, Factors of economic growth, Economic equilibrium
Note
streszcz.
Abstract
W każdej nauce występują rozbieżne poglądy. Raz dominują jedne, innym razem odmienne. Zawsze jednak występuje pogląd dominujący, który Thomas Kuhn [1962] nazwał paradygmatem. Ekonomia klasyczna stanowi paradygmat od momentu swego powstania. Jeżeli jednak pojawi się nowy paradygmat, to także on będzie mieć klasyczny rodowód. Na ekonomię składają się nieliczne oczywiste (uniwersalne) prawa. Wszystko inne to uzupełniający opis. Klasycy stworzyli pewien model ekonomiczny powszechnie traktowany jako klasyczny, ale też wypowiadali sądy odmienne niż zawarte w modelu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2003.
 2. Bartkowiak R., Miejsce prawa rynków Saya w teorii ekonomii, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", zeszyt 25, SGH, Warszawa 2002.
 3. Bartkowiak R., Rozwój ludności świata i prawa nim rządzące, SGH, Warszawa 2001.
 4. Baumol W., Say's (at least) eight laws or what Say and James Millmay really have meant, "Economica" Vol. 44 (May) 1977.
 5. Becker G., Glaeser E., Murphy K., Population and economic growth, "American Economic Review" Vol. 89 (May) 1999.
 6. Darwin K., O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymaniu się doskonalszych ras w walce o byt, PWRiL, Warszawa 1955.
 7. Galor O., Weil D., From Malthusian stagnation to modern growth, "American Economic Review" Vol. 89 (May) 1999.
 8. Kremer M., Population growth and technological change: One million B.C. to 1990, "Quarterly Journal of Economics" Vol. 108 (August) 1993.
 9. Kuhn T., Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, PIW, Warszawa 1962.
 10. Malthus T., An essay on the principle of population; or a view of its past and present effects on human happiness; with an inquiry into our prospects respecting the future removal or mitigation of the evils which it occasions. Selekcja dokonana przez D. Wincha. Cambridge University Press, Cambridge 1992.
 11. Mayer T., David Hume and monetarism, "Quarterly Journal of Economics" Vol. 95 (August) 1980.
 12. Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, PWN, Warszawa 1965-66.
 13. Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957.
 14. Rotstow W., Theorists of economic growth from David Hume to the present. With a perspective on the next century. Oxford University Press, New York-Oxford 1990.
 15. Sachs J., The limits of convergence. Nature, nurture and growth, "The Economist" Vol. 343, June 14 1997.
 16. Say J.-B., Traktat o ekonomii politycznej, czyli prosty wykład sposobu., w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa, PWN, Warszawa 1960.
 17. Schultz T., In Menschen invesiieren. Die Ökonomik der Bevölkerungsqualität,J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1986.
 18. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 19. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954.
 20. Solow R., A contribution to the theory of economic growth, "Quarterly Journal of Economics" Vol. 70 (February) 1956.
Cited by
Show
ISSN
1734-1159
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu