BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarzeczny Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
W poszukiwaniu ducha kapitalizmu w dziełach Wernera Sombarta
Source
Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005, nr 1, s. 71-86, bibliogr.15 poz.
Keyword
Teoria przedsiębiorstwa, Historia myśli ekonomicznej, Kultura
Enterprise theory, History of economic thought, Culture
Note
streszcz.
Abstract
Człowiek europejskiej formacji kulturowej zajmujący się fundamentalnymi problemami historii, stawia sobie na wstępie podstawowe pytanie: jaki splot okoliczności doprowadził do tego, że właśnie na glebie Zachodu i tylko tu wystąpiły zjawiska kulturowe, które - przynajmniej w naszym mniemaniu - rozwinęły się w powszechnie obowiązującym, mającym uniwersalne znaczenie kierunku.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Anderski S., Maxa Webera olśnienia i pomyłki, PWN, Warszawa 1992.
 2. Appel M., Werner Sombart - Historiker und Theoretiker des moderner Kapitalismus, Metropolis Verlag, Marburg 1992.
 3. Backhaus J., Werner Sombart (1863-1941) 0 Social Scientist, Metropolis Verlag, Marburg 1996.
 4. Lenger5 F., Werner Sombart 1863-1941, c.h.bECT, Monachium 1994.
 5. Schumpeter J., Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Duncker&Humbolt, Berlin 1952.
 6. Simmel G., Philosophie des Gekdes, Monachium-Lipsk 1922.
 7. Sombart W., Der moderne Kapitalismus, Wyd.I, Lipsk 1902.
 8. Sombart W., Der moderne Kapitalismus, Wyd.II, Deutscher Taschenbuch Verlang, Monachium 1987.
 9. Sombart W., Die Ordnung des Wirtschaftslebens, w: Enzyklopäedie der Rechts und Staatswissenschaft, Verlung von Julius Springer, Berlin 1927.
 10. Sombart W., Die Roemische Camoagna, Lipsk 1888.
 11. Sombart W., Kapitalismus. Handwöerterbuch der Soziologie, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart 1900.
 12. Sombart W., Socjalizm a ruchy społeczne w XIX stuleciu, Polskie Towarzystwo Nakładowe, Lwów 1900.
 13. Sombart W., Żydzi i życie gospodarcze, Spółka Wydawnicza Warszawska, Warszawa 1913.
 14. Weber M., Etyka protestancka i duch kapitalizmu, Wydawnictwo TEST, Lublin 1994.
 15. Weber M., Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej, PWN, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1734-1159
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu