BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lenczewski Martins Carlos Jorge (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wybrane teorie interwencji walutowych i ocena ich skuteczności
Selected Theories of Foreign Exchange Interventions and Their Effectiveness
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 97-110, wykr., tab.
Keyword
Banki centralne, Rola banku centralnego w gospodarce, Rynek walutowy, Polityka pieniężna, Interwencje walutowe
Central banks, Central bank's role in the economy, Foreign Exchange (FX), Monetary policy, Currency interventions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie pod tytułem "Wybrane teorie interwencji walutowych i ocena ich skuteczności" ma na celu przedstawienie ogólnych zagadnień z zakresu teorii interwencji walutowych zawieranych przede wszystkim przez takie podmioty jak banki centralne. Chociaż zagadnienia te są powszechnie znane, nadal istnieją różne poglądy na temat skuteczności kanałów transmisji pieniądza. Skuteczność ta jest niezbędna do oceny planowanych interwencji Ostatecznie, celem niniejszego opracowania, jest też zaprezentowanie praktycznego punktu widzenia banków centralnych na kwestie skuteczności teorii interwencji walutowych. (abstrakt oryginalny)

Paper under the title "Wybrane teorie interwencji walutowych i ocena ich skuteczności" (Chosen theories, of foreign exchange interventions and their effectiveness) aims to present general issues with regard to foreign exchange interventions performed mainly by such institutions as Central Banks. Although these matters are generally known, there are still some difference of opinions in regard of the transmission channels - which are elementary when planning the future interventions of the foreign exchange. Finally, this paper aims to present practical approaches by Central Banks in respect to foreign exchange interventions and their theories of such interventions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Engel C. "Expenditure switching and Exchange rate Policy", NBER, 2002, "Macroeconomics annual", nr 14, s. 231-271.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu