BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Więcek-Janka Ewa (Politechnika Poznańska), Kujawińska Agnieszka (Politechnika Poznańska)
Title
Komunikacja rodziny i przedsiębiorstwa w mikrofirmach rodzinnych
Communication retween Family and Company in Family Microenterprises.
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 136, s. 363-374, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Mikroprzedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo rodzinne, Komunikowanie wewnętrzne, Rodzina, Badania ankietowe
Micro-enterprise, Family-owned business, Internal communication, Family, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
Funkcjonowanie na rynku w zmiennych warunkach, pokonywanie barier w realizacji celów dotyczy kazdego przedsiębiorstwa. Różnicą w funkcjonowaniu firm rodzinnych i nierodzinnych są konsekwancje dla członków rodziny w razie jego niepowodzeń. W firmach rodzinnych, dających utrzymanie członkom rodziny w kilku pokoleniach wykorzystuje się efekt synergii działań, starań i gotowości do poświeceń skutkujących większym zaangażowaniem i lojalnością wobec firmy. (fragment tekstu)

In the paper has been made the characteristic of family enterprises including the specific role of communication between the company and the family. The method of the research was presented. In the method two questionnaires adopted to Polish conditions was used: 1) Family Business Checklist 2) Family Business Family test In the paper, five hypotheses of relationship between the communication style in company, in the family and conflicts levels and company standing, was put forward. Hypothesis was verified using the chi-square test with a=0,05. C Pearson index was used to analyze the force of relationship between the variables. (original tekst)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czerwiński A., Grzybowski M., Wybrane zagadnienia z organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia 1996.
  2. Mika S., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1981.
  3. Robbins S., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
  4. Więcek-Janka E., Perspektywy rozwoju polskich mikroprzedsiębiorstw rodzinnych w krajach UE (wyniki badań wstępnych), Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, ORG-MASZ, numer specjalny, maj 2007.
  5. Wiecek-Janka E., Zmiany i konflikty w organizacji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu