BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosterna Urszula (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Kryzys obszaru jednowalutowego - potrzeba nowych ram instytucjonalnych narodowej polityki fiskalnej
The Single-Currency Area Crisis - the Need for a new Institutional Framework of National Fiscal Policy
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 111-125, tab.
Keyword
Polityka finansowa, Kryzys finansowy, Finanse publiczne, Dług publiczny
Financial policy, Financial crisis, Public finance, Public debt
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kryzys w strefie euro ma związek z globalnym kryzysem finansowym, w trakcie którego doszło do dramatycznego pogorszenia stanu finansów publicznych państw członkowskich. Nastąpiło zróżnicowanie warunków finansowania ich potrzeb pożyczkowych z żądaniem wysokiej premii za ryzyko inwestycji w obligacje państw o niestabilnych finansach publicznych, szczególnie Grecji. Niemożność rynkowego finansowania greckiego długu publicznego, perspektywa bankructwa tego państwa i obawy przed przeniesieniem się kryzysu na inne gospodarki spowodowały przyjęcie przez UE antykryzysowego mechanizmu pomocowego. Jakkolwiek może on chwilowo ustabilizować rynki, to w dłuższym okresie warunkiem przetrwania wspólnej waluty jest stworzenie nowych ram instytucjonalnych narodowej polityki fiskalnej, zapewniających skuteczniejsze jej dyscyplinowanie. (abstrakt oryginalny)

The crisis in the Eurozone is connected with the global financial crisis in the course of which public finances of the member states have deteriorated dramatically. The borrowing conditions of the member states have become increasingly diversified and a high premium is demanded for the risk of investment in the government bonds of the countries whose public finances are unstable. The case in point here is Greece. Market's inability to finance Greece's public debt, prospects of Greece bankruptcy and the fear that the Greek crisis could spread to other economies caused that the EU activated the anti-crisis mechanism. Although it may stabilize markets for a while, a long-term prerequisite for the survival of the common currency is creating a new institutional framework of national fiscal policy ensuring a more efficient discipline. One way to increase the fiscal policy efficiency is to enforce stricter implementation of the Stability and Growth Pact. In the cases of a serious and persistent infringement of budget discipline a given country should be ousted from the Eurozone. Last but not least, it seems necessary to create possibilities and procedures of "controlled bankruptcy" the prospect of which would restrict the phenomenon of the moral hazard. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barrios S., Iversen P., Lewandowska M., Setzer R., Determinants of intra-euro area government bond spreads during the financial crisis, "European Economy Economic Papers" 2009, No. 388, November
 2. Buiter W.H., Sibert A., How the Eurosystem's treatment of collateral in its open market operations weakens fiscal discipline in the Eurozone (and what to do about it), "Centre for Economic Policy Research Discussion Paper" 2006, No 5387.
 3. Buiter W.H., The 'Sense and Nonsense of Maastricht' revisited: What have we learnt about stabilization in EMU?, "Journal of Common Market Studies" 2006,,Vol. 44, No. 4, November, s. 687-710.
 4. Codogno J., Favero C., Missale A., Yield spreads on EMU government bonds, "Economic Policy" 2003, October.
 5. European Central Bank, The implementation of monetary policy in the Euro Area, Frankfurt i Main, November 2008, s. 14-19 i 34-58.
 6. European Commission, MEMO/10/173, Brussels, 10 May 2010.
 7. Gros D., Mayer T., How to deal with sovereign default in Europe: Towards a Euro(pean) Monetarny Fund, "CEPS Policy Brief" 2010, No. 202, February.
 8. Kozieł H., Grecja prosi o pomoc, ale to nie koniec jej kłopotów, "Rzeczpospolita", 24-25.04.2010.
 9. Münchau W., The benefits of a single European bond, "Financial Times" 2009, 26.01.
 10. Rybiński, Grecy przeżrą pieniądze z MFW, komentarz z 23.04.2010, http://wyborcza.biz/biznes/l,100897,7807800,Grecy_przezra_pieniadze_z_MFW.html.
 11. The cracks spread and widen, "The Economist" 2010, May lst-7th.
 12. Wypłosz Ch, Financial markets should be given a chance of replacing the Stability Pact, "Handelsblatt" 2005, 20 May
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu