BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nosowski Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Bankowe modele biznesowe - ewolucja czy innowacja
Banking Business Models - Evolution or Innovation
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 157-167, rys.
Keyword
Banki, Rozwój bankowości, Modelowanie procesów biznesowych, Modele biznesowe
Banks, Banking development, Business Process Modeling, Business models
Note
streszcz.
Abstract
Artykuł dotyczy tworzenia i transformacji bankowych modeli biznesowych i wyzwań, jakim muszą one sprostać, szczególnie w obliczu zmian wywołanych kryzysem finansowym. Popularność i wieloznaczność pojęcia "model biznesowy" wymusiła konieczność dookreślenia definicyjnego i strukturalnego tego terminu. W kontekście sektora bankowego zidentyfikowano te czynniki, które szczególnie mocno odcisnęły swoje piętno na modelach biznesowych współczesnych banków. Przedstawiono przykłady inicjatyw podejmowanych przez banki w ramach transformacji ich modeli biznesowych. Zmiany te mogą mieć mniej lub bardziej zachowawczy charakter, a innowacyjność proponowanych rozwiązań może dotyczyć różnych aspektów modelu biznesowego, operacyjnego czy też oferty produktowo-usługowej. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ballon Peter, Business modelling revisited: the configuration of control and value, The Journal of Policy, Regulation and Strategy for Telecommunications, Information and Media, 9, 5 (2007), s. 6-19.
  2. Bell R., Berman S.J., Blitz A., Giesen E., Paths to success. Three ways to innovate your business model, IBM Global Business Sendces, IBM Corporation 2007, s. 5-6.
  3. Conz N., What ING's Insurance Divestment Means to the Bancassurance Model, grudzień 2009, www. banktech.com (dostęp kwiecień 2010).
  4. . Dziawgo L., Open-product architecture. Inspirująca koncepcja oferowania produktów i usług finansowych, Kwartalnik "e-Finanse", numer 1/2005, www.e-finanse.com.
  5. Gobbo F., de Vit P., Back to basics. Re-evaluating business models in retail banking, "Frontiers in finance^September 2009, s. 9-10.
  6. Gospodarowicz A. (red.), Funkcjonowanie spółdzielczych grup bankowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  7. http://www.ftconferences.com/sustainablebanking2009 (dostęp kwiecień 2010).
  8. Osterwalder A., Pigneur Y., Business Model Generation, Alexander Osterwalder & Yves Pigneur 2009, s. 16-41.
  9. Seppänen M., Business Model Concept: Building on Resource Components, Tampere Universityof Technology, Publication 745, Tampere 2008, s. 6.
  10. Tumpel-Gugerell G., speech, CAREFIN Conference on "Business Models in Banking: Is There a Best Practice" at Bocconi University Milan, 21 September 2009.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu