BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waściński Tadeusz (Politechnika Warszawska), Kruk Marta (Politechnika Warszawska)
Title
Analiza powiązań pomiędzy rentownością i płynnością spółek branży cukierniczej notowanych na GPW w Warszawie
Analysis of Connections between the Profitability and the Floating Capital of the Confectioner's Companies Quoted on Stock Exchange in Warsaw
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (11), 2010, nr 84, s. 9-20, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rynek wyrobów cukierniczych, Giełda papierów wartościowych, Rentowność, Wskaźniki rentowności, Płynność finansowa przedsiębiorstwa
Confectionery products market, Stock market, Profitability, Profitability index, Enterprises financial liquidity
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono zależność między rentownością a płynnością spółek branży cukierniczej notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Rentowność mierzono wskaźnikami rentowności sprzedaży, majątku i kapitału własnego, natomiast za miary płynności przyjęto wskaźnik płynności bieżącej, przyśpieszonej i płynności gotówkowej. (abstrakt oryginalny)

In the study was described a relation between the profitability and the floating capiatal of the confectioner's companies quoted on Stock Exchange in Warsaw. Profitability was being measured with profitability ratios of the sale, assets and the equity, however for measures of the floating capital was accepted accelerated, current floating ratios and cash flow. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bielawska A.: Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 2. Bień W.: Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych, Difin, Warszawa 2005.
 3. Gajdka J., Walińska E.: Zarządzanie finansowe, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 4. Gąsiorkiewicz L.: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
 5. Nowak E.: Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
 6. Rutkowski A.: Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007.
 7. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2003.
 8. Wawryszuk-Misztal A.: Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 9. Wędzki D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 10. Zaleska M.: Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego. SGH, Warszawa 2005.
 11. www.parkiet.com
 12. www.mg.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1896-5822
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu