BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Toruński Janusz (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Aspekty środowiskowe zrównoważonego rozwoju obszarów prawnie chronionych
Environmental Aspects of the Sustainable Development of Legally Protected Areas
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (11), 2010, nr 84, s. 21-32, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Zarządzanie ekologiczne, Rozwój zrównoważony, Parki narodowe
Ecological management, Sustainable development, National parks
Note
streszcz., summ.
Abstract
Koncepcja zarządzania proekologicznego obszarów prawnie chronionych zakłada ciągłe stosowanie kompleksowej prewencyjnej strategii ochrony środowiska ograniczającej produkcję i jej wytwory. Współcześnie zarządzanie i gospodarowanie w zgodzie ze środowiskiem jest wymogiem koniecznym we wszystkich sferach życia. Szczególne znaczenie ma to w przypadku takich obszarów, jak Narwiański Park Narodowy. W artykule przedstawiono aspekty ekologiczne zrównoważonego rozwoju Narwiańskiego Parku Narodowego. (abstrakt oryginalny)

The Conception assumes environment-friendly ordering legally protected areas still applying the comprehensive preventive strategy of the environmental protection limiting the production and her products. In our times managing and running a farm in the agreement with the circle are requirement necessary in all spheres of the life. It is of special importance in case of such areas as Narwiański Narodowy Park. In the article environmental aspects of the sustainable development of Narwiański Park Narodowy were described. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banaszuk H. (red.), Przyroda Podlasia: Narwiański Park Narodowy, Wydawca: Narwiański Park Narodowy, Białystok 2004.
 2. Bierawska I., Turystyka w województwie podlaskim, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2001.
 3. Borys T., Zarządzanie środowiskiem: gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego, Wrocław 2005.
 4. Czaja S., Becla A., Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
 5. Dobrzański D., Podstawy rozwoju trwałego i zrównoważonego, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005.
 6. Jeżowski P., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 7. Kołodziej A., Pyrgies J., Dekada przekształceń, "Nowe Życie Gospodarcze" 2001, nr 19.
 8. Łukawer E., Makroekonomiczne problemy transformacji systemowej, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Tarnów 2001.
 9. Macnaghten P., Alternatywme przyrody: nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2005.
 10. Polszakiewicz B., Równoważenie polskiej gospodarki w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Z. Dach (red.), Gospodarka Polski na przełomie wieków, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2002.
 11. Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007.
 12. Szczakowski Z., Transformacja systemowa w Polsce, Wyższa Szkoła Kupiecka, Łódź 2003.
 13. Węcławowicz G., Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski. Studium z geografii społeczno-gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002.
Cited by
Show
ISSN
1896-5822
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu