BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wereda Wioletta (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Czynniki wpływające na rozwój rynku telefonii komórkowej w Polsce - część 2
Factors Having Influence on Development of the Mobile Telecommunication Market in Poland - part 2
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (11), 2010, nr 84, s. 91-103, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rynek telekomunikacyjny, Usługi telekomunikacyjne, Rynek telefonii komórkowej, Telefonia komórkowa
Telecommunication market, Telecommunications services, Mobile network market, Mobile phone
Note
streszcz., summ.
Abstract
Polska, jak i inne kraje w Europie szybko dołączyła do światowych megatrendów i umożliwiła rozwój telefonii komórkowej. Polski rynek usług telekomunikacyjnych jest największy w Europie Środkowej, jednakże ze względu na różne czynniki przez wiele lat cechował się niską penetracją rynku w porównaniu do innych krajów europejskich. Druga część artykułu o rynku telefonii komórkowej koncentruje się na scharakteryzowaniu subrynków będących częścią składową rynku telekomunikacyjnego. (abstrakt oryginalny)

Poland as well other countries In Europe very quickly joined to the worldwide megatrends and enabled the development of mobile telephony. Polish telecommunication market is one of the largest in central Europe, however on account of different factors it has characterized low penetration rate for many years in comparison to other European countries. The second part of the article about the mobile telephony market focuses on the description of submarkets being parts of the telecommunication market as a whole. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2005 roku, UKE, Warszawa, czerwiec 2006.
  2. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2006 roku, UKE, Warszawa, kwiecień 2007.
  3. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2008 roku, UKE, Warszawa, kwiecień 2009.
  4. Raport "Bariery dla rozwoju infrastruktury komunikacji bezprzewodowej, Zagrożenia dla gospodarki, rozwoju regionalnego oraz absorpcji środków UE, Warszawa, 28 listopada 2006 r., Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji.
Cited by
Show
ISSN
1896-5822
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu