BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk Michał (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Niegodność dziedziczenia
The Unworthiness to Inherit
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (11), 2010, nr 84, s. 167-179, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Prawo rodzinne, Prawo spadkowe, Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Family law, Succession law, Supreme Court jurisdiction
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy instytucji prawa spadkowego, która pozwala wyłączyć od dziedziczenia osoby, które dopuściły się wobec spadkodawcy jednego z enumeratywnie wyliczonych przewinień. W oparciu o regulację kodeksową, poglądy doktryny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego, omówiono istotę i funkcję instytucji niegodności dziedziczenia, poszczególne przesłanki orzeczenia niegodności oraz skutki prawne uznania spadkobiercy za niegodnego. Ponadto w artykule dokonano analizy zagadnienia związanego z przebaczeniem przez spadkodawcę niegodnemu spadkobiercy oraz wybranych aspektów procesowych związanych z charakteryzowaną instytucją. (abstrakt oryginalny)

The article concerns the institution of the law of inheritance-finding a inheritor unworthy. People who committed at least one of enumerated offences against a devisor can be excluded from inheritance by this institution. The issuse, function and some prerequisites of the decision about the unworthiness to inherit as well as some legal consequences of finding a inheritor unworthy, have been all introduced in this article. The article concerns the institution of finding a inheritor unworthy on the basis of code regulations, doctrinal views and the Supreme Court's jurisdiction. What is more, the aspects connected with a condonation by a devisor of his inheritor have been analysed below. Finally, some chosen proceedings aspects connected with the institution of finding a inheritor unworthy have been presented in the article. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz.93 z późn. zm).
 2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r., nr 43, poz. 296 z póź. zm.).
 3. Grzybowski S., System prawa cywilnego, t. I, Ossolineum 1985.
 4. Hałgas M., Ukrycie testamentu jako przesłanka niegodności dziedziczenia, „Przegląd Sądowy” (PS) 2007/11/30.
 5. Pazdan M., Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2005.
 6. Piątowski J.S., Prawo spadkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2003.
 7. Rystwej-Markiewicz B., Niegodność dziedziczenia, „Przegląd Sądowy” (PS) 2006/9/91.
 8. Skowrońska-Bocian E., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, Warszawa 2005.
 9. Skowrońska-Bocian E., Prawo spadkowe, Warszawa 1997.
 10. Witczak H., Skutki wyłączenia od dziedziczenia, „Rejent” 2009/3/73.
 11. Biuletyn „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna” (OSNC).
 12. Biuletyn „Orzecznictwo Sądy Najwyższego Izba Cywilna oraz Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” (OSNCP).
 13. Biuletyn „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych” (OSA).
 14. Czasopismo „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych” (OSPiKA).
 15. Biuletyn „Monitor Prawniczy”.
 16. Biuletyn „Nowe Prawo”.
 17. Biuletyn Informacyjny Sądy Najwyższego (Biul. SN).
Cited by
Show
ISSN
1896-5822
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu