BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kochaniak Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Płynność sektora bankowego w Polsce i znaczenie norm nadzorczych
Banks' Liquidity and The Significance of Supervisory Norms in Poland
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 203-220, rys., tab.
Keyword
Sektor bankowy, Płynność finansowa, Nadzór bankowy, Kryzys finansowy
Banking sector, Financial liquidity, Bank supervision, Financial crisis
Note
streszcz., summ.
Company
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
Basel Committee on Banking Supervision
Abstract
W pracy scharakteryzowano płynność całego sektora bankowego oraz grupy wybranych instytucji w latach 2005-2008. Analizę przeprowadzono na podstawie 6 zróżnicowanych mierników oraz nadzorczych norm płynności krótko- i długoterminowej. W obliczeniach wykorzystano dane finansowe udostępnione przez Bankscope, Główny Urząd Statystyczny oraz Komisję Nadzoru Finansowego. Uwzględniając doświadczenia ostatniego kryzysu finansowego ocenie poddano rzeczywistą płynność aktywów oraz stabilność źródeł finansowania sektora bankowego. Opisano także nowe propozycje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego w zakresie międzynarodowych nadzorczych norm płynności. (abstrakt oryginalny)

The analysis was conducted on the basis of six different liquidity measures and supervisory standards. The values of indicators were estimated on financial data provided by Bankscope, Central Statistical Office and Polish Financial Supervisory Authority. The liquidity of assets and stability of funds were verified under the experience of recent financial crisis. The paper also includes the description of new proposals of international supervisory standards published by Basel Committee on Banking Supervision in December 2009, which indicate the future changes in domestic regulations of banks' liquidity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. "International Framework for Liquidity Risk Measurement, Standards and Monitoring", www.bis.org.
  2. "Raport o sytuacji banków w 2008 roku". Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu