BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miler Ryszard K. (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Use of Vessel Monitoring Systems in Logistics Chain of Supply within EU Seas
Użycie systemów monitorowania statków w łańcuchach logistycznych na wodach Unii Europejskiej
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2009, t. 2, s. 163-173, rys., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Funkcjonowanie systemów logistycznych
Keyword
Żegluga morska, Transport morski, Logistyka transportu, Monitoring, Bezpieczeństwo w transporcie, Przepływ informacji w łańcuchu dostaw
Sea navigation, Sea transport, Transport logistics, Monitoring, Transport safety, Flow of information in the supply chain
Note
streszcz.
Abstract
Akweny otaczające terytorium UE zawierają jedne z najintensywniej wykorzystywanych tras komunikacji morskiej (SLOCs) na świecie. Około 90% wymiany między-kontynentalnej i ponad 35% wymiany handlowej w ramach rynku europejskiego odbywa się drogą morską. Naturalną konsekwencją tego trendu jest wzrost roli i znaczenia żeglugi morskiej, szczególnie bałtyckiej, w realizacji dostaw towarów w ramach łańcuchów logistycznych. Wraz ze wzrostem wolumenu przewozów - z jednej strony, a zidentyfikowanymi zagrożeniami związanymi z problemami nautycznymi i terrorystycznymi - z drugiej, pojawia się konieczność wprowadzenia nowych systemów wymiany informacji żeglugowej i pozycjonowania statków na akwenach UE. Systemy typu SafeSeaNet, AIS, LRIT czy STMID z założenia służą poprawie szeroko rozumianego bezpieczeństwa morskiego, posiadając jednak dodatkowe atrybuty mogą być wykorzystywane w ramach działalności MTO do poprawy jakości usługi logistycznej. Monitorowanie pozycji w krótkim (AIS) i długim (LRIT) zasięgu, dostęp do informacji o flocie, parametrach statków, poziomie specjalizacji i profesjonalizacji (SafeSeaNet) to informacje o ogromnej wadze w podejmowaniu decyzji o powierzeniu gestii transportowej konkretnemu przewoźnikowi morskiemu. Dokładna znajomość pozycji statku pozwala nie tylko na monitorowanie (tracking) ładunku, ale również na przewidywanie z dużą precyzją czasu wejścia statku do portu, a to w konsekwencji pozwala na optymalizację procesów przeładunkowych, skrócenie czasu postoju, obniżenie opłat portowych czy też lepszą koordynację z innymi gałęziami transportu (przy transporcie multi/inter modalnym) powodując polepszenie konkurencyjności usługi w ramach całego łańcucha logistycznego. Niniejsze opracowanie przedstawia problematykę nowoczesnych systemów monitoringu statków oraz wymiany informacji żeglugowej stosowanych w żegludze na akwenach otaczających UE ze wskazaniem ich aplikacyjnego charakteru i potencjalnych zastosowań dla MTO "zestawiającego" kompleksową usługę logistyczną z wykorzystaniem przewoźnika morskiego. Wykorzystanie tej swoistej "wartości dodanej" może spowodować poprawę jakości obsługi klienta, a tym samym pozwolić MTO na sprostanie współczesnym wymogom konkurencyjności na rynku operatorów logistycznych. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. EU Directive 2005/65/EC - Enhancing Port Security.
 2. EU Regulation (EC) No 725/2004 - Enhancing Ship and Port Facility Security.
 3. http://ec.europa.eu/maritimeaffairs
 4. http://www.emsa.europa.eu/endl85d007d003d001.html
 5. Directive 2002/59/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2002 establishing a Community vessel traffic monitoring and information system and repealing Council Directive 93/75/EEC, L 208/10, Official Journal of the European Community, Luxembourg 2002.
 6. SafeSeaNet Bulletin no 5, April 2007
 7. "Bezpieczniejsza żegluga i czystsze morza w UE", Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2006.
 8. Kościelski M., Miler R.K., Zieliński M, Automatic Identification System (AIS) as a Main Tool of NCAGS ADP Systems, Zeszyty Naukowe AMW nr 3 (170), Gdynia 2007.
 9. Kościelski M., Miler R.K., Zieliński M., EMSA m the way to enhance safety at EU seas, Zeszyty Naukowe AMW nr 2 (173), Gdynia 2008
 10. MSC 81/25/Add. 1, Annex 13 Resolution MSC. 210 (81), adopted on 19 May 2006, Performance standards and functional requirements for the Long-range Identification and tracking of ships, Official Journal of the European Community, Luxembourg 2006.
 11. MSC 81/25/Add. 3 Annex 14 Resolution MSC. 211 (81), Arrangements for the Timely Establishment of the Long-Range Identification and Tracking System, Official Journal of the European Community, Luxembourg 2006.
 12. http://www.navcen.uscg.gov/enav/ais/default.htm - 04.05.2007.
 13. http://www.busse-yachtshop.de/pic/ais-system-grt.gif - 04.05.2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-9867
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu