BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyrębek Henryk (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Znaczenie komunikacji w procesie doskonalenia jakości na przykładzie banku
Meaning of the Communication in the Process of Improving the Quality on the Example of the Bank
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (12), 2010, nr 85, s. 51-66, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Banki, Zarządzanie jakością, Informacja dla potrzeb zarządzania, Komunikowanie
Banks, Quality management, Information for management needs, Communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sprawne pozyskiwanie i wykorzystanie informacji stanowi ważny czynnik sukcesu banku w zmieniającym się otoczeniu. Informacja stanowi narzędzie kreatywności, a droga do sukcesu prowadzi przez dialog i informację. W artykule przedstawiono znaczenie komunikacji w procesie doskonalenia jakości na przykładzie banku. (abstrakt oryginalny)

Efficient recruiting and using the information constitute the important factor of the success of the bank in changing surroundings. The information constitutes the tool of the creativity, and the road to the success is leading through the dialogue and the information. In the article was described meaning of the communication in the process of improving the quality on the example of the bank. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ansell T., Zarządzanie jakością usług w sektorze usług finansowych, Związek Banków Polskich, Warszawa 1997.
 2. Fazlagić A., Jakość normatywna w zarządzaniu przedsiębiorstwami usługowymi, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości, Radom 2000.
 3. Garczarczyk J., Determinanty jakości usług bankowych, "Ekonomia" Nr 5/2002.
 4. Garczarczyk J. (red.), Zarządzanie jakością usług w bankach i zakładach ubezpieczeń, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000.
 5. Kotler P., Marketing, Gebethner i Spółka, Warszawa 1994.
 6. Leist R., Praktyczne zarządzanie jakością, Wyd. Alfa Wero, Warszawa 1997.
 7. Lipowski M., Marketing bankowy. Zarządzanie popytem i podażą usług, Wyd. UMCS, Lublin 2003.
 8. Opolski K. (red.), Jakość w banku. W praktyce i teorii zarządzania, CedeWu, Warszawa 2000.
 9. Pluta-Olearnik M., Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa 1999.
 10. Skrzypek E., Zarządzanie przez jakość, PTE, Lublin 1993.
 11. Skrzypek E., Księga jakości w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Annales UMCS, 1995.
 12. Styś A. (red.), Marketing usług, PWE, Warszawa 2003.
 13. Swoboda U.C., Bankowość detaliczna. Strategie marketingowe i procesy zarządzania, CeDeWu, Warszawa 2000.
 14. Wierzby R. (red.), Studium bankowości. Tom I, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2001.
 15. Żurawik B., Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1896-5822
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu