BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojciechowski Ryszard (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Społeczno-polityczne i ekonomiczne uwarunkowania kryzysu cywilizacyjnego
Social-Political and Economic Conditioning of the Civilization Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (12), 2010, nr 85, s. 67-84, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Kryzys społeczno-gospodarczy, Przyczyny kryzysu, Historia gospodarcza, Terroryzm
Socio-economic crisis, Causes of crisis, Economic history, Terrorism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszej publikacji jest ukazanie procesu kształtowania się społeczno-politycznych i ekonomicznych przesłanek kryzysu cywilizacyjnego od starożytności po czasy dzisiejsze. Modne ostatnio pojęcie "kryzys" wymaga niewątpliwie systemowej oceny i analizy w płaszczyźnie przyczyn i źródeł samego jego powstawania. Można wysunąć tezę, iż "kryzys" w różnych postaciach i formach towarzyszy wszystkim społeczeństwom od zarania istnienia cywilizacyjnego. Kryzys społeczno-polityczny i ekonomiczny jest wytworem samych społeczeństw, państw i władzy publicznej. W tym też względzie w publikacji podjęto próbę odniesienia się do wyżej wymienionych założeń. (abstrakt oryginalny)

Revealing of the process of developing sociopolitical and economic conditions of the civilization crisis is an aim of this publication from the antiquity to today's times. Fashionable recently comprehending "crisis" requires the system evaluation and analysis undoubtedly in the plain of causes and sources of very its coming into existence.It is possible to put the thesis forward, that "crisis" is accompanying all societies on different forms and shapes from the dawning of the of civilization being. The sociopolitical and economic crisis is a product of very societies, states and the official authority. Including tion they made an attempt at referring to assumptions mentioned above. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bogunia-Borowska M., Śleboda M., Globalizacja i konsumpcja, Dwa dylematy współczesności, Universitas, Kraków 2000.
 2. Rodzaje ataków terrorystycznych w: Cieślarczyk M., Kuriata R., Kryzysy i sposoby radzenia sobie z nimi, Łódź 2005.
 3. Cieślarczyk M., Elementy socjologii bezpieczeństwa, Warszawa 2004.
 4. Grochalski S.M. (red.), Problemy globalne współczesnego świata, Opole 2003.
 5. Łazuga W., Historia powszechna. Wiek XIX, Wydawnictwo Poznańskie 1999 r.
 6. Marody M. (red.), Wymiary życia społecznego, Polska na przełomie XX i XXI wieku, Scholar, Warszawa 2007.
 7. Mączek A. (red.), Historia Europy, Ossolineum 1997.
 8. McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Mroziewicz L., Historia powszechna. Starożytność, Wydawnictwo Poznańskie 2001.
 10. Popiołek K. (red.), Kryzysy, katastrofy, kataklizmy, Zjawiska współczesnej cywilizacji, Poznań 2004.
 11. Schramm T., Historia powszechna. Wiek XX, Wydawnictwo Poznańskie 2001.
 12. Serwański M., Historia powszechna. Wiek XVI-XVIII, Wydawnictwo Poznańskie 2001.
 13. Szmit J., Tożsamość a globalizacja, Kraków 2006.
 14. Topolski J., Historia Polski, Wydawnictwo Poznańskie 2007.
 15. Zacher L.W., Transformacje społeczeństw, Od informacji do wiedzy, C.H. Beck 2007.
 16. Mały słownik języka polskiego, PWN 1993.
 17. Wielka encyklopedia PWN, 2003.
 18. http://encyklopedia.pwn.pl
Cited by
Show
ISSN
1896-5822
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu