BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowogródzka Teresa (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przykładzie Siedlec
Role and Importance of Regional Marketing on the Example of Siedlce
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (12), 2010, nr 85, s. 85-100, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Miasto, Promocja miasta, Rozwój miasta, Marketing terytorialny
City, City promotion, City development, Territorial marketing
Note
streszcz., summ.
Country
Siedlce
Abstract
W opracowaniu zwrócono uwagę na istotną rolę i znaczenie działań marketingowych, ze szczególnym uwzględnieniem promocji w funkcjonowaniu i rozwoju miasta (na przykładzie miasta Siedlce). Wyjaśniono genezę oraz istotę marketingu terytorialnego, jak również możliwość zastosowania w nim narzędzi marketingu mix (tzw. terytorialny marketing-mix). Przedstawione zostało praktyczne zastosowanie narzędzi promocji w Urzędzie Miasta Siedlce. Na podstawie analizy literatury źródłowej stwierdzono, że zastosowane narzędzia promocji miasta Siedlec są skutecznymi instrumentami, zapewniającymi rozwój miasta i regionu, jak też wpływającymi na ich konkurencyjność. (abstrakt oryginalny)

In this elaboration a significant attention was focused on the importance of marketing activities with special reference to promotion in functioning and developing the city. The genesis and essence of regional marketing was explained. The possibility of using the mix marketing tools was also taken into consideration. The practical use of promotion tools was presented in the municipal office of Siedlce. Basing upon the sources of marketing literature analysis it was indicated that the promotion tools used in this analysis were effective instruments ensuring the development of town and region. They also have a considerable impact on competitiveness. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czornik M., Promocja miasta, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2005.
  2. Frankowski Z., Działalność marketingowa gmin, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Instytut Marketingu i Reklamy, Ciechanów 2000.
  3. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999.
  4. Ostas C., Powiat siedlecki i okolice, Wyd. PTTK Oddział Podlasie w Siedlcach, Siedlce 2007.
  5. Raport z założenia i metodologii promocji, Urząd Miasta w Ostrołęce, Ostrołęka 2007.
  6. Szromnik A., Marketing terytorialny, Oficyna, Kraków 2002.
  7. Sztucki T., Encyklopedia marketingu, Placet, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1896-5822
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu