BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ściborska Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach), Bartkowiak Klaudia (Politechnika Wrocławska)
Title
Praktyczne wykorzystanie metody pomiaru oddziaływania kapitału ludzkiego na procesy
Method of a Measurement of Human Capital Influence on Processes - Practical Aspect
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (12), 2010, nr 85, s. 117-131, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Kapitał ludzki, Metody pomiarowe, Efektywność przedsiębiorstwa, Proces projektowania
Human capital, Measuring methods, Enterprise effectiveness, Design process
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia teoretyczne dotyczące kapitału ludzkiego i jego wpływu na efektywność współczesnego przedsiębiorstwa. Przedstawiona została wybrana metoda pomiaru oddziaływania kapitału ludzkiego na procesy. W drugiej części zaprezentowany został raport z badań oceny wpływu kapitału ludzkiego firmy na efektywność procesu projektowego. (abstrakt oryginalny)

Some theoretical aspects concerning human capital and its influence on a productivity of a contemporary corporation was presented. A chosen method of measuring of a human capital influence on processes in a firm was described. As the illustration of a practical use of this method the research report concerning human capital effect on a designing process was presented. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bochniarz P., Gugała K., 2005: Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, POLTEXT.
 2. Cichy K., 2008: Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego, Instytut Wiedzy i Innowacji.
 3. Fitz-Enz J., 2001: Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna.
 4. Harasimiuk M., Janczur B., 2003: Praktyka raportowania wyników pomiaru kapitału ludzkiego, [w:] Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, D. Dobija (red.), Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd.
 5. Klimek J., 2007: Pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw - ich rola i znaczenie, Wyd. Adam Marszałek.
 6. Kozińska A. M., 2003: Wartość przedsiębiorstwa a kapitał ludzki, [w:] Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Dobija D. (red.), Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarządu.
 7. Król H., A. Ludwiczyński, 2006: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN.
 8. Penc J., 2000: Kreatywne kierowanie, Placet.
 9. Schulz T.W., 1981: Investing in People: The Economics of Population Quality, University of California.
 10. Strojny M., 2003: Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji, [w:] Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, D. Dobija (red.), Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd.
 11. Tyc W., 2005: Kapitał ludzki jako zasób czynników wytwórczych, [w:] Teoretyczne aspekty gospodarowania, D. Kopycińska (red.), Uniwersytet Szczeciński.
 12. Wronowska G., 2006: Czynniki kształtujące kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza, [w:] Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, D. Kopycińska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
Cited by
Show
ISSN
1896-5822
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu