BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyrębek Henryk (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Marketing usług bankowych w procesie zarządzania jakością
Marketing of the Banking Service in the Process of the Quality Management
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (12), 2010, nr 85, s. 133-145, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Usługi bankowe, Marketing bankowy, Zarządzanie jakością
Banking services, Bank marketing, Quality management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W warunkach szybkiego rozwoju rynku oraz nasilającej się konkurencji, bez znajomości zasad marketingu nie można być dzisiaj aktywnym i skutecznie działającym uczestnikiem życia gospodarczego. Obecnie to właśnie marketing warunkuje przede wszystkim skuteczność działania oraz wzrost efektywności w warunkach wolnego rynku. W artykule przedstawiono znaczenie marketingu w procesie zarządzania jakością na przykładzie banku. (abstrakt oryginalny)

In conditions of the fast market development and the intensifying, without the acquaintance of marketing principles it isn't possible to be an active and effectively acting participant of the economic life today. At present it is just conditioning marketing above all the efficiency of action and the efficiency rise in conditions of the free market. In the article was described meaning of marketing in the process of the quality management on the example of the bank. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dębniewska M., Sołoma A., Bankowość. Produkty, usługi, rynek, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
 2. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G., Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa 2005.
 3. Garczarczyk J. (red.), Marketing usług, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 4. Kłopocka A., Oczekiwania klientów a jakość detalicznych usług bankowych, "Bank i Kredyt", 2002, nr 8.
 5. Kotler P., Marketing, Wydawnictwo Rebis, Warszawa 2005.
 6. Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2004.
 7. Kudła J., Ekonomiczny model jakości w bankach, "Bank i Kredyt", 2003, nr 8.
 8. Lipowski M., Marketing bankowy. Zarządzanie popytem i podażą usług, Wyd. UMCS, Lublin 2003.
 9. Opolski K. (red), Jakość w banku. W praktyce i teorii zarządzania, CeDeWu, Warszawa 2000.
 10. Opolski K. (red.), Monitorowanie jakości usług w banku, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2000.
 11. Pluta-Olearnik M., Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa 1999.
 12. Podstawka K., Marketing menedżerski: standardy, procedury, strategie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 13. Skrzypek E., Kompleksowe zarządzanie jakością narzędziem doskonalenia przedsiębiorstwa, Wyd. UMCS, Lublin 1999.
 14. Wierzba R. (red.), Studium bankowości. Tom I, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2001.
 15. Żurawik B., Żurawik W., Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1896-5822
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu