BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malinowski Artur (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
Title
Kryzys finansowy - przypadek czy konieczność? - wyjaśnienie teoretyczne genezy kryzysu
Financial Crisis - the Case or the Necessity? - Theoretical Explaining the Genesis of the Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (12), 2010, nr 85, s. 147-155, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Sytuacje kryzysowe, Zapobieganie kryzysowi
Financial crisis, Crisis situations, Crisis prevention
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ludzie od początku swojego istnienia zmagają się z sytuacjami kryzysowymi. Często można spotkać się z definiowaniem kryzysu jako sytuacji, w której należy podejmować walkę, która jest negatywnym przeżyciem dla ludzi, ale zarazem w której następuje punkt zwrotny. Wyjaśnienie genezy kryzysu pozwala zrozumieć mechanizmy nim kierujące, a tym samym przewidzieć czas i miejsce wystąpienia oraz skuteczniej przeciwdziałać jego skutkom. (abstrakt oryginalny)

People from the beginning of their being are struggling with contingencies. It is often possible to meet with defining the crisis as the situation, in which one should take the fight which is with negative experience for people, but all at the same time which a turning point is coming in. Explaining the genesis of the crisis, lets understand mechanisms managing it, and hence predict the time and the place of the address, and more effectively to counteract his effects. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
  2. Lubiński M., Analiza koniunktury i badanie rynków, Elipsa, Warszawa 2002.
  3. Landreth H., Colander D., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  4. Marczak K., Piech K., Cykle koniunkturalne: ujęcie historyczne i przegląd głównych teorii, Warszawa 2008
Cited by
Show
ISSN
1896-5822
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu