BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolniak Radosław (Politechnika Śląska), Skotnicka-Zasadzień Bożena (Politechnika Śląska)
Title
Komponenty poziomu jakości usług świadczonych przez administrację publiczną na przykładzie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
Components of the Level of Service Qualities Provided by the Civil Service on the Example of the Municipal Office in Sosnowiec
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (12), 2010, nr 85, s. 169-179, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Administracja publiczna, Urząd państwowy, Jakość usług, Analiza czynnikowa
Public administration, Government offices, Quality of services, Factor analysis
Note
streszcz., summ.
Company
Urząd Miasta w Sosnowcu
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań poziomu zadowolenia klienta na przykładzie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Wyniki badań przeanalizowano przy wykorzystaniu analizy czynnikowej w celu wyznaczenia czynników ukrytych wpływających na poziom jakości usług. (abstrakt oryginalny)

There is an analysis in the paper of customer's satisfaction research on example of Sosnowiec. The results was analyzed by factor analysis to determine hidden factors impacting on the level of services' quality. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aczel A., 2000: Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład, PWN.
  2. Bugdol M., 2008: Zarządzanie jakością w administracji publicznej, Difin.
  3. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G., 2008: Współczesna ekonomia usług, WN PWN.
  4. Gaster L., 2003: Squires, Providinig Quality in the Public Sector. A practical Approach to Improving Public Services, Open University Press.
  5. Speller S., Ghobadian A., 1993: Excellence in local government: change for the public sector, Managing Service Quality, September 29-34.
  6. Gantar E., Walesiak M., 2004: Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
  7. Kożuch B., Kożuch A., 2008: Istota usług publicznych, "Współczesne Zarządzanie",1.
  8. www.sosnowiec.pl
Cited by
Show
ISSN
1896-5822
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu