BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pakos Krzysztof (Politechnika Warszawska)
Title
Ocena skuteczności zarządzania programem pilotażowym w wojskowych oddziałach gospodarczych
Management Effectiveness Assessment of the Pilot Program in Military Logistic Establishments
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (12), 2010, nr 85, s. 181-197, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Wojsko, Zarządzanie logistyczne, Projekty logistyczne
Army, Logistic management, Logistics projects
Note
streszcz., summ.
Abstract
Nowa koncepcja zabezpieczenia logistycznego jednostek wojskowych wiąże się z koniecznością sformowania dużych stacjonarnych jednostek logistycznych, które miałyby zastąpić rozproszone na różnych szczeblach dowodzenia elementy logistyki. Przykładem takich jednostek są wojskowe oddziały gospodarcze, których działalność ma umożliwić oddzielenie w jednostkach wojskowych funkcji logistyczno- finansowych od operacyjno-szkoleniowych. Realizacja tej koncepcji trwa w czterech garnizonach. (abstrakt oryginalny)

The new concept of logistic support for military units is connected with the necessity to set up large logistic establishments which would replace elements of logistic dispersed at various levels of command. Military Logistic Establishment are an example of such organizations. Their activity is expected to make it possible to separate financial and economic functions in military units form operational and training ones. Realization of this conception goes on in four garnisons. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Szczepankowski P., Zarządzanie we współczesnych przedsiębiorstwach, Vizja Press&IT, Warszawa 2009 r, s. 205.
  2. Decyzja nr 201/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia programu pilotażowego oddzielenia w wojskowych jednostkach budżetowych funkcji finansowo-gospodarczych od operacyjno-szkoleniowych.
  3. "Koncepcja oddzielenia w wojskowych jednostkach budżetowych funkcji finansowo-gospodarczych od operacyjno-szkoleniowych", przyjęta na posiedzeniu Kierownictwa MON w dniu 1 czerwca 2006 r.
  4. Twaróg J., Mierniki i wskaźniki logistyczne, Biblioteka logistyka, Poznań 2005 r.
  5. Śliwczyński B., Planowanie logistyczne, Biblioteka logistyka, Poznań 2007 r.
Cited by
Show
ISSN
1896-5822
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu