BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybek Maria (Uniwersytet Rzeszowski), Szopiński Wiesław (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Czynniki stymulujące atrakcyjność oferty usług bankowych (na przykładzie podkarpackiego banku spółdzielczego)
Factors Stimulating Interest on Bank Services Offer (on the Example of Podkarpacki Bank Spółdzielczy)
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 109-118, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Usługi bankowe, Banki spółdzielcze, Klienci indywidualni
Banking services, Cooperative banks, Individual clients
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było zaprezentowanie opinii 249 klientów instytucjonalnych i 755 usługobiorców indywidualnych na temat czynników stymulujących atrakcyjność oferty Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. Wyniki badań dowiodły, że w opinii klientów zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych zróżnicowana jest hierarchia ważności cech świadczących o profesjonalności badanej instytucji. Niemniej jednak wszystkie grupy klientów, reprezentujących zarówno usługobiorców banku, jak i konkurencji, zwróciły uwagę na profesjonalność obsługi jako bardzo istotny czynnik we współczesnych realiach działalności banku. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper was to present opinions of 249 institutional clients and 755 individual consumers on factors stimulating interest on the offer of Podkarpacki Bank Spółdzielczy. The research results prove, that in the opinion of both institutional and individual clients the hierarchy of importance of factors confirming professionalism of the studied Institution was diversified. Still, all groups of clients, representing both bank's as well as competitors' customers, paid attention to professionalism of service as a very important factor in present realities of Bank's activity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Colgate M., Alexander N., 1998. Banks, retailes and their customers: a relationship marketing perspective, International Journal of Bank Marketing, nr 16/4.
 2. Ennew C.T., Devlin J., 1997. Understanding Competitive Advantage In Retail Financial. International Journal of Marketing, nr 3.
 3. Flejterski §., 2006. Zmiany w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw bankowych, Zesz. Nauk. Uniw. Szczecińskiego, nr 438, Szczecin.
 4. Gilmore A., 2006. Usługi. Marketing i zarządzanie, PWE, Warszawa.
 5. Harasim J., 2004. Strategie marketingowe w bankowości detalicznej w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 6. http://www.bssanok.com.pl/
 7. Kaczmarczyk S., 2002. Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa.
 8. Kilon A., Kilon J., 2006. Marketing partnerski a pozycja konkurencyjna banku, Zesz., Nauk. Uniw. Szczecińskiego, nr 438, Szczecin.
 9. Raport - Banki i usługi finansowe. Badania zrealizowane na ogólnopolskiej reprezentacji 1034-sobowej próbie Polaków w wieku 18 i więcej lat w ramach cyklicznego badania Omnibus, w dniach 2-4.03.2007, PBS GDA.
 10. Ratajski R., 2008. Klient najważniejszą wartością firmy usługowej, Zesz. Nauk. Uniw. Szczecińskiego, nr 497, Ser. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 20, Szczecin.
 11. Rudzewicz A., 2006. Jakość usług finansowych w opinii pracowników i klientów banku, Zesz. Nauk. Uniw. Szczecińskiego, nr 438, Szczecin.
 12. Solomon M., Akerman M., Leon K. Achiving Customer Relationship Excellence and Financial Services, http://www.crmforum.com.
 13. Stapińska-Chrobak M., Poraszki W., 2001. 130-lecie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, Wydawca Podkarpacki Bank Spółdzielczy, Sanok.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu