BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kostrzewa Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Koncepcja układu zmiennych w modelu skonsolidowanego sprawozdania finansowego sektora finansów publicznych w Polsce
System of Variables in the Model of Consolidated Financial Statement of Public Sector in Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 174, s. 71-82, rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Finanse publiczne, System informacyjny, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Financial statements, Public finance, Information system, Consolidated financial statements
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zmienne modelu skonsolidowanego sprawozdania finansowego sektora finansów publicznych. Przyjęto bowiem, że zdefiniowanie tych zmiennych, a także nadanie im określonych parametrów, stanowi punkt wyjścia do zaproponowania układu takiego sprawozdania finansowego. Prezentację i charakterystykę zmiennych modelu poprzedzono omówieniem pojęcia i rodzajów modeli w nauce oraz rozważaniami na temat relacji między modelem systemu informacyjnego rachunkowości a modelem sprawozdania finansowego. (abstrakt oryginalny)

The article discusses issues concerning the model of Consolidated financial statement of the public sector in Poland. The author makes an assumption that determining the variables of that model, and attributing to them specific value, is a starting point to propose the structure of this model in Poland. The above-mentioned was preceded by a discussion on the concept and type of models in science and deliberations on relations between the model of accounting system and the model of financial statement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brzezin, W., 1971, Metody analizy polskich planów kont, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Nauki Społeczno-Ekonomiczne.
 2. Brzezin, W., 1980, Teoria modeli ewidencyjnych, Studia i Monografie nr 1, WSP w Częstochowie.
 3. Cempel, C., 2000, Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań - wybrane zagadnienia dla studiów doktoranckich i podyplomowych, Politechnika Poznańska, http://neur.am.put.poznan.pl/mt/mt.htm.
 4. Dziedziczak, I., 1979, Model księgowości informatycznej w przedsiębiorstwie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Głodek, Z., 1988, Modelowanie i metody symulacyjne w rachunkowości, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Gutenbaum, J., 1992, Modelowanie matematyczne systemów, Omnitech Press, Warszawa.
 7. IFAC Public Sector Committee (PSC), 1996, Study No. 8, The Government Financial Reporting Entity, International Federation of Accountants, July, appendix 2 - Glossary Of Terms.
 8. Kleiber, M., 1999, Modelowanie i symulacja komputerowa - moda czy naturalny trend rozwoju nauki, Nauka nr 4.
 9. Kostur, A., 2001, Koncepcja i analiza modelu sprawozdawczego rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 10. Łukaszewicz, R., 1975, Dynamika systemów zarządzania, PWN, Warszawa.
 11. The Dictionary of Modem Economics, Cambridge MA 1984, MIT Press.
 12. Public Sector Accounting Board, 2003, 20 Questions About Governmental Financial Reporting - Federal, Provincial and Territorial Governments, National Library of Canada Cataloguing in Publication, The Canadian Institute of Chartered Accountants.
 13. Sadowski, W., 1964, Teoria podejmowania decyzji, Wstęp do badań operacyjnych, wyd. 3, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Samelak, J., 2004, Determinanty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw oraz kierunki jej dalszego rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 15. Strahl, D., 1996, Modele zarządzania bankiem (model Triada), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 16. Wirth, N., 1980, Algorytmy, struktury danych, programy, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 17. Zaleski, A., 1987, Rachunkowość i jej model danych, w: T. Peche (red.), Modele ewidencyjne, Monografie i opracowania 224, Wydawnictwo Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu