BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozak Sylwester (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Teplova Olga (St.-Petersburg State University of Economics and Finance, Russia; Warsaw University Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Securitization as a Tool of Liquidity and Stability Management in Financial Institutions in the Period of Crisis : the Case of Germany and Russia
Sekurytyzacja jako narzędzie zarządzania płynnością i stabilnością w instytucjach finansowych w okresie kryzysu : przypadek Niemiec i Rosji
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 181-195, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Sekurytyzacja aktywów, System finansowy, Stabilność finansowa
Asset securitisation, Financial system, Financial sustainability
Note
streszcz., summ.
Country
Niemcy, Rosja
Germany, Russia
Abstract
Światowy kryzys finansowy istotnie uderzył w rynki sekurytyzacji w Europie. Straty na sekurytyzowanych aktywach z ratingiem AAA prowadziły do konieczności tworzenia wysokich rezerw w dużych instytucjach finansowych oraz gwałtownego spadku popytu wśród inwestorów. Jednak sekurytyzacja nadal odgrywa istotną rolę jako źródło finansowania zewnętrznego dla systemu bankowego w Europie. Wiele krajów uznało, że ożywienie rynku sekurytyzacji ABSs jest ważnym narzędziem do przywrócenia płynności i stabilności systemu finansowego. Niemcy i Rosja są jednymi z tych krajów. Celem artykułu jest prezentacja specyfiki rynku transakcji sekurytyzacyjnych w obu tych krajach przed kryzysem i w trakcie kryzysu, z uwzględnieniem funkcjonujących tam różnych systemów prawnych i ekonomicznych. Analiza wskazuje, że sekurytyzacja została zastosowana w systemów finansowych krajów Europy Wschodniej na początku - 2000 roku. Stopień rozwoju tego rynku i regulacji nadzorujących sekurytyzację jest znacznie niższy niż w krajach o rozwiniętych systemach finansowych, takich jak Niemcy. Rosyjskie banki sekurytyzowały kredyty hipoteczne, należności leasingowe, karty kredytowe, a banki niemieckie w przeważającym stopniu kredyty hipoteczne. W obydwu rynkach ważną rolę spełniają agencje rządowe, odpowiedzialne za kredyty mieszkaniowe. Światowy kryzys finansowy uderzył w oba rodzaje rynków i przesunął zainteresowanie inwestorów na sekurytyzację aktywów niższego ryzyka, częściowo gwarantowanych przez rząd. (abstrakt oryginalny)

The global financial crisis substantially hit securitization markets in Europe. Losses on a wide range of securitized assets with the AAA-rating led to a number of writedowns of big financial institutions and to a slump in investor demand. However, securitization still plays a significant role as a source of external financing for banking system in Europe. Many countries have recognized this role of securitization and have identified the reviving of the ABS markets as an important tool for restoring liquidity and stability in the financial system. Germany and Russia are among these countries. The aim of this article is to highlight both countries' peculiarities in conducting securitized transactions before and during the period of crisis, under different legal and economic frameworks. The analysis shows that securitization was applied in financial systems in Eastern European countries at the early-Two thousand. However, the stage of development of this market and regulation overseeing securitization is much lower than in countries with mature financial systems, like Germany. Russian banks securitized residential mortgages, leasing receivables or credit card, while in Germany banks securitized broad range of assets with a dominance of residential mortgages. In both types of markets important roles fulfill governmental housing agencies, responsible for refinancing residential property loans. The global financial crisis hit both types of markets and shifted investors' focus on securitization of lower-risk assets, partly guaranteed by the government. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Agarwal. S., Cun C, Nardi M., 2010. Rescuing asset-backed securities markets, Chicago Fed Letter, no. 270, January.
 2. Achleitner P., 2007. Lectures on Investment Banking, WHU.
 3. Bar H.P., 1997. Die Verbriefung von Finanzaktiven als innovative Finanzierungstechnik und neue Herausforderung fur Banken, P. Haupt (Bern).
 4. Benoit B., 2008. Germany unveils euro500bn rescue plan, Financial Times, October 13.
 5. Benoit B., Wilson J. 2009. Germany plans ,bad banks' for toxic assets, Financial Times, January 31.
 6. Blomenkamp F., 2007. Discusses the European Market for Asset-Backed Securities, Product Focus, Pimco, January.
 7. Bond K., 2010. Russian markets have recovered with the oil price, Financial Times, February 3.
 8. Bullock N., 2009. First issue under CMBS plan sells well, Financial Times, November 16.
 9. Coval D.J., Jurek J., Stafford E., 2008. The Economics of Structured Finance, Harvard Business School, Working Papers, No. 09-060.
 10. Dragunov V., Gutbrod M., 2008. Securitization in Russia: an overview of the legal framework and recent developments, Globe White Page Ltd.
 11. Elul R., 2005. The Economics of Asset Securitization, Business Review, vol. Q3.
 12. Euro Debt Market Association, 2006. Supporting SME Financing using Securitisation Techniques, AMTE Final Report, November.
 13. Fabozzi F.J., V. Kothari, 2007. Securitization: The Tool of Financial Transformation, Yale ICF, Working Papers, No. 0707.
 14. Frankel T, 1998. Cross-border securitization: without law, but not lawless, Duke Journal of comparative and international law, Vol. 8, 255.
 15. Jobst A., 2005. What is structured finance?, Working Paper, September.
 16. Hagen L., 2008. A Safe Haven from the Subprime Crisis, The Atlantic Times, January.
 17. Launder W., 2009. WestLB to create "bad bank", The Wall Street Journal, No. 200.
 18. Lubben S.J., 2005. Beyond True Sales - Securitization and Chapter 11, Seton Hall University School of Law, Working Draft.
 19. Nicolle T, 2008. Emerging CEMA securitisation, Globe White Page Ltd.
 20. Perraudin W., Wu S., 2008. Determinants of ABS prices in Crisis periods, Imperial College Working Papers: TBS/RML/WP07.
 21. Rajan A., McDermott G, Roy R., 2007. The Structured Credit Handbook, Wiley Finance Publishing.
 22. Rajendra G., 2008. European securitisation market review and outlook, Globe White Page Ltd.
 23. Sasseen J. Goldstein M., 2009. Jump-starting securitization, Businessweek, April.
 24. Servigny A. de, Jobst N., 2007. The handbook of structured finance, McGraw-Hill, 2007.
 25. Tavakoli J. M., 2008. Structured Finance and Collateralized Debt Obligations: New Developments in Cash and Synthetic Securitization, Wiley Finance Publishing, second edition.
 26. Wilson J., 2010. Hypo in plans for biggest German ,bad bank', Financial Times, January 22.
 27. Wittinghofer S., 2008. Overview of the German securitization market and recent legal developments, Globe White Page Ltd.
 28. Securitization issues in Russia: www.cbonds.ru
 29. Securitization issues in EU - Germany: Quarterly ESF Securitisation Data Reports - www.afme.eu
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu