BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozera Cezary (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Stan rozwoju przedsiębiorczości w powiecie chodzieskim
Entrepreneurship' S Development in the District of Chodzież
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 197-203, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość, Obszary wiejskie, Rozwój przedsiębiorczości
Entrepreneurship, Rural areas, Entrepreneurship development
Note
streszcz., summ.
Country
Powiat chodzieski
Abstract
W artykule omówiono stan przedsiębiorczości w powiecie chodzieskim, zmiany zachodzące w ostatnich latach, jak również czynniki wyróżniające powiat jako miejsce przyjazne przedsiębiorczości. Wskazano na istotną rolę czynników lokalnych w rozwoju przedsiębiorczości. Określono również szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów funkcjonujących na obszarach wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the condition of entrepreneurship in Chodzież district. It presents changes that took place in recent years, as well as factors that make the district a place which is enterprises-friendly. Showing the important role of local factors in the entrepreneurship development, the article also identifies the opportunities and threats of business development with the consideration of transactors functioning in rural areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bieniok H., 2005. Współczesne problemy i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Wydawnictwo Analiz i Prognoz Gospodarczych, www.GlobalEkonomy.pl (dost. 18.02.2010).
  2. Dziemianowicz W. i inni, 2000. Wspieranie Przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa.
  3. Gospodarka Polski - Prognozy i opinie, 2009, Raport nr 14, INE PAN, Warszawa.
  4. Solarz J.K., 2007. Poznawcze i instytucjonalne bariery przedsiębiorczości w Polsce, Mat. konf. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Katowice, 33.
  5. Starczewska-Krzysztoszek M., 2008. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, Warszawa, nr 4(28).
  6. Stawicka E., 2003. Kapitał ludzki a przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa - Poznań - Koszalin, Tom V, Zeszyt 4, 303.
  7. Zarębski M., 2003. Małe i średnie przedsiębiorstwa w określonych typach funkcjonalno-przestrzennych obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa - Poznań - Koszalin, Tom V, Zeszyt 4, 364.
  8. Żmija J., 2002, Przedsiębiorczość jako forma zmniejszania bezrobocia na obszarach wiejskich, Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa - Bydgoszcz, Tom IV, Zeszyt 6, 212.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu