BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podstawka Marian (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Świrska Anna (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Subwencja wyrównawcza i jej rola w kształtowaniu sytuacji dochodowej wybranych gmin województwa mazowieckiego
Compensation Subvention and its Role in Equalizing Communes' Incomes (Example of Selected Communes of Mazovian Province)
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 215-225, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Gmina, Subwencje, Subwencjonowanie samorządu terytorialnego
District, Subsidies, Local government subsidies
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
Subwencjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce stanowi istotny element systemu finansów publicznych. Subwencja ogólna dla gmin składa się z trzech części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Każda z tych części pełni funkcję wsparcia finansowego dla tych jednostek. Artykuł koncentruje uwagę na kwocie wyrównawczej subwencji ogólnej, której zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie dochodów gmin. Celem artykułu jest ocena skuteczności subwencji wyrównawczej w wyrównywaniu sytuacji dochodowej wybranych gmin województwa mazowieckiego w latach 2006-2008. W pierwszej części artykułu zostały przedstawione zasady naliczania kwot subwencji wyrównawczej dla gmin oraz zmiany, jakie zaszły w tej kwestii od 2004 r. Z kolei w drugiej części dokonano oceny sytuacji dochodowej wybranych gmin przed otrzymaniem i po otrzymaniu subwencji wyrównawczej oraz zbadano, jak jej kwoty wpłynęły na zmniejszenie zróżnicowania poziomu dochodów badanych gmin. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the issue of compensation subvention and its role in equalizing communes' incomes. Three elements constitute general subvention in Poland, these are: compensation subvention, education subvention, balance subvention. The compensation subvention should allow to equalize the level of incomes generated by all communes in Poland. However, there appear some nuances which cast doubt on subvention's effectiveness. The first part of the article covers the theoretical aspects of allotting the basic sum of compensatory subvention and changes made through analysed years (2006-2008). The second section, divided into two subsections, describes the income situation in chosen communes before granting a compensation subvention and, later, it shows the change of the income-level, when the subvention is included. The analysis lead to the conclusion that the compensatory sum of the subvention does not compensate the incomes of communes sufficiently. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kosikowski C, Ruśkowski E., 2008. Finanse publiczne i prawo finansowe. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
  2. Lubińska T., Franek S., Będzieszak M., 2007. Potencjał dochodowy samorządu w Polsce". Difin, Warszawa.
  3. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r., DzU Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.
  4. www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial= 1323&id=97249 [ 13.05.2010].
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu