BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Werenowska Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Duczek Tomasz (Kolporter)
Title
Zastosowanie narzędzi public relations (PR) w polityce komunikacyjnej przedsiębiorstwa
The Use of Public Relations (PR) in Company's Communicative Policy
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 275-283, rys., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Public relations, Wizerunek przedsiębiorstwa, Komunikowanie wewnętrzne
Public relations, Company image, Internal communication
Note
streszcz., summ.
Company
Kolporter SA
Abstract
Public relations staje się niezbędnym elementem funkcjonowania każdej jednostki organizacyjnej. Sposób i zasięg wykorzystania narzędzi PR w polskich przedsiębiorstwach jest bardzo zróżnicowany. Wynika to między innymi ze sposobu zarządzania oraz znajomości nowych trendów w branży public relations. W opracowaniu oparto się na wynikach badań przeprowadzonych w 2008 roku wśród kadry zarządzającej spółki Grupa Firm Kolporter. W badaniach dokonano próby wskazania stosowanych narzędzi public relations przez kadrę zarządzającą oraz określenia stopnia świadomości ich wykorzystywania przez kadrę zarządzającą. (abstrakt oryginalny)

Public relations is becoming an indispensible element in every organizational unit. The way as well as the scope of use of public relations are different in Polish companies. It is the result of how the company is run and the knowledge of the new trends in public relations. The study is based on the findings of the research carried in 2008 among the management staff in Kolporter Group. The study attempts to indicate public relations tools used by the management staff and to determine the extent of their conscious use by the management staff. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Budzyński W., 2006. Public relations. Zarządzanie reputacją firmy. Wydawnictwo Poltext, Warszawa, 17.
  2. Drzazga M., 2004. Systemy promocji przedsiębiorstw na polskim rynku. Struktury i funkcjonowanie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, 145.
  3. Nęcka E., 1999. Procesy uwagi [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna, wyd. 1., T. 2. Red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Sopot 1999, 77-78.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu