BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wudarzewska Marta (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Szlachcic Michał (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Funkcja zakupu w organizacji oraz wybrane metody generowania oszczędności w zakupach
The Role Of Purchase In Organization And Chosen Methods Of Generate Savings
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2009, t. 4, s. 301-309, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Współczesne przedsiębiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu
Keyword
Zakup, Zarządzanie zakupem, Organizacja procesu zakupów
Purchasing, Purchase management, Organization of purchasing process
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem opracowania jest przedstawienie istoty funkcji zakupu w organizacji oraz wybranych metod poprawy jej efektywności. Autorzy przedstawiają rolę, jaką funkcja zakupu pełni w przedsiębiorstwie oraz jak rola ta ewoluowała od podejścia do zakupów jako rutynowej działalności po znaczenie strategiczne, jakie obecnie spełnia. Zaprezentowano przebieg procesu zakupu oraz sposoby oceny (ilościowej i jakościowej) efektywności tego procesu. Przedstawiono również metody generowania oszczędności w zakupach oraz korzyści z nimi związane. Obok sposobów takich jak: rezygnacja z zakupu części asortymentu, zakupu produktów z innego segmentu, negocjacji cen z dostawcami, centralizacji lub konsolidacji zakupów, przedstawiono rozwiązania z dziedziny e-zaopatrzenia: aukcje elektroniczne oraz grupy zakupowe. (abstrakt oryginalny)

The main object of this article is to show an essence of the role of purchase in organization and to present chosen methods to improve its effectiveness. Authors show the role of purchase in companies and the way that role was evolving from daily routine into strategic matter. You'll read about the model of purchase process and how to evaluate (quantitative and qualitative) this process. There are also presented methods of generating savings by buying and benefits resulting from it. Beside methods like: buying only part of assortment, buying other segment's products, price negotiations, centralization and consolidation purchasing, in this article you'll find information about e-procurement solutions like: electronic auctions and purchasing groups. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Griffin R.W. (1998), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Krasko M. (2007), "Logistyka", nr 5.
  3. Krawczyk S. (2001), Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa.
  4. Lysons K. (2004), Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa.
  5. Porter M.E. (1994), Strategia konkurencji, PWE, Warszawa.
  6. Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław.
  7. Strategor (1995), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
  8. Zarządzanie. Teoria i praktyka (1997), red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  9. Zieleniewski J. (1976), Organizacja zespołów ludzkich, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1899-9867
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu