BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dykas Paweł (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Edigarian Armen (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Tokarski Tomasz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Uogólnienie N-kapitałowego modelu wzrostu gospodarczego Nonnemana-Vanhoudta
Generalization of the Nonneman-Vanhoudt Growth Model
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 176, s. 161-177, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Wzrost gospodarczy, Model wzrostu gospodarczego, Równania różniczkowe
Economic growth, Economic growth model, Differential equations
Note
streszcz., summ.
Abstract
W prezentowanym opracowaniu znajduje się uogólnienie modelu wzrostu Nonnemana-Vanhoudta. Szczególny przypadek neoklasycznej funkcji produkcji, jaką jest funkcja produkcji Cobba-Douglasa, jest zastąpiony ogólną neoklasyczną funkcją produkcji. Ponadto w opracowaniu wykazano, że w tak sformułowanym modelu wzrostu gospodarczego istnieje punkt stacjonarny modelu typu Nonnemana-Vanhoudta. Punkt ten wyznacza stabilne, długookresowe rozwiązanie analizowanego modelu wzrostu gospodarczego. W opracowaniu bada się także ekonomiczne właściwości owego punktu równowagi. (abstrakt oryginalny)

This paper presents generalization of the Nonneman-Vanhoudt (1996) growth model. The Cobb-Douglas production function was replaced by the generalized neo-classical production function. Moreover, it was proved that in the growth model defined in this way, the stationary point exists and such a point is a long-run stable point (a long-run equilibrium exists). The economic characteristics of such a point were analyzed too. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cobb, C.W., Douglas, Ph., 1928, A theory of production, American Economic Review, No. 18.
  2. Dykas, P., Sulima, A., Tokarski, T., 2008, Złote reguły akumulacji kapitału w N-kapitałowym modelu wzrostu gospodarczego, Gospodarka Narodowa nr 11-12.
  3. Mankiw, N.G., Romer, D., Weil, D.N., 1992, A contribution to the empirics of economic growth, Quarterly Journal of Economics, May.
  4. Nonneman, W., Vanhoudt, P., 1996, A further augmentation of the Solow Model and the empirics of economic growth for the OECD countries, Quarterly Journal of Economics, August.
  5. Solow, R.M., 1956, A contribution to the theory of economic growth, Quarterly Journal of Economics, February.
  6. Sulima, A., 2010, Równowaga Nonnemana-Vanhoudta z N-kapitałową funkcją produkcji CES (referat na IV Otwarte Seminarium WIGE UE Poznań).
  7. Tokarski, T., 2007, Optymalne stopy inwestycji w N-kapitałowym modelu wzrostu gospodarczego, Gospodarka Narodowa nr 9.
  8. Tokarski, T., 2008, Matematyczne modele przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  9. Tokarski, T., 2009, Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie neoklasyczne), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu