BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jabłoński Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Woźniak Michał G. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Title
Nierówności społeczne, kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD
Social Inequalities, Human Capital and Economic Growth of the OECD-Countries
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 176, s. 193-223, tab., bibliogr. 34 poz.
Keyword
Wzrost gospodarczy, Kapitał ludzki, Nierówności społeczne, Analiza zależności, Nierówności dochodowe, Wzrost endogeniczny
Economic growth, Human capital, Social inequality, Dependency analysis, Income inequalities, Endogenous growth
Note
streszcz., summ.
Country
Kraje OECD
OECD countries
Abstract
Celem artykułu jest statystyczna analiza zależności występujących miedzy wzrostem gospodarczym, kapitałem ludzkim i nierównościami społecznymi, zdezagregowanymi do aktywizujących i frustrujących. Badanie przeprowadzono na grupie krajów OECD w latach 1994-2008. W artykule zaprezentowano wnioski wynikające z teorii endogenicznego wzrostu dotyczące wpływu kapitana ludzkiego na nierówności dochodowe, a także wynikające z empirycznych badań poświęconych zależnościom występującym między wzrostem gospodarczym i nierównościami. Scharakteryzowano zdezagregowane nierówności społeczne, typu aktywizującego, a więc wspierające wzrost i efektywność, oraz typu frustrującego, czyli spowalniające wzrost gospodarczy. Zasadniczą cześć artykułu stanowi analiza zależności między kapitałem ludzkim, nierównościami oraz wzrostem gospodarczym w krajach OECD. Przeprowadzone badania dostarczają dość mocnych argumentów na rzecz ujmowania dwoistej natury nierówności w badaniach nad wzrostem gospodarczym. O ile do wyników tych badań należy podchodzić ostrożnie, o tyle jednak istnieją przesłanki, aby sądzić, że kapitał ludzki zwiększa nierówności typu aktywizującego oraz zmniejsza nierówności typu frustrującego. (abstrakt oryginalny)

The aim ofthe paper is the statistical analysis of economic growth, human capital and inequality, which are disaggregated into activating and frustrating inequalities. The research was conducted on the OECD-countries during 1994-2008. The article presents the findings from the endogenous growth theory referring to the human capital impact on income inequality, and findings from the empirical research into dependencies between economic growth and income inequality. The following parts present disaggregated nature of inequality, i.e. activating, which fosters economic growth and frustrating that mitigates the economic growth. The essential part of the paper is the empirical analysis of the relations between inequality, human capital and economic growth in the OECD countries. The conducted research provides strong arguments for anticipating the two natures of inequalities in the economic growth research. The results of the calculations are not sufficiently strong to produce findings about the relations between the economic categories concerned. However, it is justified to emphasize that human capital fosters the activating inequality and mitigates frustrating inequality. Thus, the activating inequality fosters economic growth and the frustrating one limits the rate of economic growth. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Alesina, A., Rodrik, D., 1994, Distributive policies and economic growth, Quarterly Journal of Economics vol. 109.
 2. Banerjee, A.V., Durfo, E., 2000, Inequality and growth: What can the data say? Working Paper 7793, NBER, July.
 3. Barro, R.J., 2000, Inequality and growth in a panel of countries, Journal of Economic Growth vol. 5.
 4. Becker, G.S., Murphy K.M., Tamura R., 1990, Human capital, fertility, and economic growth, Journal of Political Economy vol. 98, No. 5, cz. 2.
 5. Benabou, R., 1996, Heterogeneity, stratification, and growth: macroeconomic implication of community structure and school finance, American Economic Review vol. 86.
 6. Benabou, R., 2002, Tax and education policy in a heterogeneous-agent economy: What levels of redistribution maximize growth and efficiency? Econometrica vol. 70, No. 2.
 7. Cardak, B.A., 1999, Heterogeneous, preferences, education expenditures and income distribution, The Economic Record vol. 75, No. 228.
 8. Chen, S., Ravallion, M., 1997, What can new survey data tell us abort recent changes in distribution and poverty? The World Bank Economic Review vol. 11, No. 2.
 9. Croix, D. de la, Doepke, M., 2003, Inequality and growth: Why different fertility matters, The American Economic Review vol. 93, No. 4.
 10. Deininger, K., Squire, L., 1996, A new data set measuring income inequality, World Bank Economic Review No. 10.
 11. Doepke, M., 2004, Accounting for fertility decline during the transition to growth, Journal of Economic Growth No. 9.
 12. Dollar, D., Kraay, A., 2002, Growth is good for the poor, Journal of Economic Growth vol. 7.
 13. Easterly, W., 1999, Life during growth, Journal of Economic Growth vol. 4.
 14. Eurostat, 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 2 maja 2010].
 15. Fernandez, R., Rogerson, R., 2003, Equity and resources: An analysis of education finance systems, The Journal of Political Economy vol. 111, No. 4.
 16. Ferreira, H.G., 2004, Inequality and economic performence. A brief overview to theories of growth and distribution, http://www.worldbank.org [dostęp: lipiec 2004].
 17. Forbes, K., 2000, A reassessment of the relation between inequality and growth, American Economic Review vol. 90.
 18. Glomm, G., Ravikumar, B., 1992, Public versus private investment in human capital. Endogenous growth and income inequality, Journal of Political Economy vol. 100.
 19. Havrylyshyn, O., 2001, Recovery and growth in transition: A decade of evidence, IMF Staff Papers vol. 48, Special Issue: Transition Economies: How Much Progress?
 20. Havrylyshyn, O., 2008, Growth recovery in CIS countries: The minimum threshold of reform, Comparative Economic Studies vol. 50, No. 1, s. 53-78.
 21. Li, H., Zou, H., 1998, Income inequality is not harmful for growth: Theory and evidence, Review of Development Economies vol. 2, No. 3.
 22. Lopez, J.H., 2004, Pro-poor-Pro-growth: Is there a trade off? Policy Research Working Paper, The World Bank, No. 3378.
 23. Lopez, J.H., 2005, Pro-poor growth: A review of what we know (and of what we don't), www.worldbank.org [dostęp: lipiec 2005].
 24. Lucas, R.E., 1988, On the mechanics of economic development, Journal of Monetary Economies No. 22.
 25. OECD, 2010, OECD statistics portal, http://stats.oecd.org/WBOS/index.aspx [dostęp: 2 maja 2010].
 26. Perotti, R., 1996, Growth, income distribution and democracy, Journal of Economic Growth vol. 1, s. 149-187.
 27. Perrson, T., Tabellini, G., 1994, Is inequality harmful for growth? American Economic Review vol. 84, No. 3.
 28. Popov, V., 2000, Shock therapy versus gradualism: The end of the debate (explaining the magnitude ofthe transformation recessiori), Comparative Economic Studies vol. 42, No. 1,Spring, s. 1-57.
 29. Popov, V., 2006, Shock therapy versus gradualism reconsidered: Lessons from transition economies after 15 years of reforms, TIGER Working Paper Series, No. 82.
 30. Romer, P., 1990, Endogenous technological change, Journal of Political Economy vol. 98, s. 71-102.
 31. Tamura, R., 1991, Income convergence in an endogenous growth model, Journal of Political Economy vol. 99, No. 31, s. 523-540.
 32. Tamura, R., 2004, Human capital and economic development, Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Papers Series, WP 2004-34, December.
 33. WDI, 2010, World Development Indicators, Online database, worldbank.org [dostęp: 2 maja 2010].
 34. Woźniak, M.G., Jabłoński, Ł., 2008, Nierówności społeczne i akumulacja kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy. Próba empirycznej weryfikacji współzależności na przykładzie Polski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 786, s. 43-67.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu