BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kumor Paweł (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ nierówności płac na wzrost gospodarczy
The Influence of Earnings Inequalities on Economic Growth
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 176, s. 280-299, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Nierówności płacowe, Wzrost gospodarczy, Płace
Wage disparities, Economic growth, Wages
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przeprowadzono badania wpływu nierówności płac na wzrost gospodarczy dla Polski w latach 1985-2007. Wykorzystano współczynniki Giniego charakteryzujące nierównomierność rozkładu płac. Relację między nierównościami płac a wzrostem PKB odwzorowano za pomocą paraboli oraz funkcji asymetrycznej. Wyznaczono optymalne współczynniki Giniego, 29% (dla paraboli) i 28% (dla funkcji asymetrycznej), przy których był maksymalizowany wzrost PKB. Oszacowano straty wzrostu PKB spowodowane nieoptymalnymi nierównościami płac. W latach 2004-2007 straty te się powiększały. W 2007 roku PKB byłoby wyższe o 2%, gdyby zróżnicowanie płac było optymalne. W świetle uzyskanych wyników hipoteza o przyzwyczajaniu się społeczeństwa do rosnących nierówności płac uległa potwierdzeniu. Wzrost wartości optymalnego współczynnika Giniego jest malejący i zbieżny asymptotycznie do 35%. Naszym zdaniem, 35% współczynnika Giniego określa długookresowy próg akceptacji społecznej dla wzrostu nierówności płac. (abstrakt oryginalny)

We carried out researches of the impact of earnings inequalities on economic growth for Poland in the years 1985-2007. We used Gini coefficients characterizing the inequality of earnings. The relation between earnings inequalities and economic growth has been mapped with a quadratic function (parabola) and an asymmetric function. We calculated the optimal values of Gini coefficient, 29% (for the parabola) and 28% (for the asymmetric function), at which economic growth was maximized. We estimated the slow-down of the GDP growth at non-optimal earnings inequalities. In the years 2004-2007 the losses of the GDP growth were increasing. In the year 2007 the GDP would have been higher than 2%, if earnings inequalities had been equal to the optimal value. In the light of the achieved results it seems that we have also proved the hypothesis that the society is getting used to increasing inequalities in earnings. The optimal Gini coefficients were rising along with the growth of economic level per capita. We have assumed and confirmed that the growth of the optimal Gini coefficients was decreasing. We have estimated the limit of this growth at the level of 35%. In our view, 35% of Gini coefficient may indicate the threshold of the social acceptance for the earnings inequalities in the long term. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Alesina, A., Rodrik, D., 1994, Distributive politics and economic growth, The Quarterly Journal of Economics vol. 109, No. 2, s. 465-490.
 2. Banerjee, A.Y, Duflo, E., 2003, Inequality and growth: What can the data say? Journal of Economic Growth vol. 8, No. 3, s. 267-299.
 3. Barro, R.J., 2000, Inequality and growth in a panel of countries, Journal of Economic Growth vol. 5, No. 1, s. 5-32.
 4. Baumol, W.J., 2007, On income distribution and growth, Journal of Policy Modeling vol. 29, No. 4, s. 545-548.
 5. Blumle, G., Sell, F.L., 1998, A positive theory of optimal personal income distribution and growth, Atlantic Economic Journal vol. 26, No. 4, s. 331-352.
 6. Bourguignon, F., Verdier, Th., 2000, Oligarchy, democracy, inequality and growth, Journal of Development Economics vol. 62, No. 2 (August), s. 285-313.
 7. Chen, B.-L., 2003, An inverted-U relationship between inequality and long-run growth, Economics Letters No. 78, s. 205-212.
 8. Cornia, G.A., Court, J., 2001, Inequality, growth and poverty in the era of liberalization and globalization, The United Nations University WIDER, Helsinki (http://www.wider.unu.edu/publications/pb4.pdf).
 9. Cornia, G.A., Addison, T., Kiiski, S., 2004, Income distribution changes and their impact in the post-world war II period, w: G.A. Cornia (red.), Inequality, Growth, and Poverty in an Era of Liberalization and Globalization, WIDER Studies in Development Economics, Helsinki.
 10. Falkinger, J., 1999, Social instability and redistribution of income, European Journal of Political Economy vol. 15, No. 1, s. 35-51.
 11. Filek, J., Kot, D., Sosenko, K., Węgrzecki, A., 2004, Sprawiedliwość dystrybutywna, w: M.S. Kot, A. Malawski, A. Węgrzecki (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 12. Forbes, K.J., 2000, A reassessment of the relationship between inequality and growth, The American Economic Review vol. 90, No. 4, s. 869-887.
 13. Hirschman, A.O., Rothschild, M., 1973, The Changing tolerance for income inequality in the course of economic development, The Quarterly Journal of Economics vol. 87, No. 4, s. 544-566.
 14. Kanbur, R., 2005, Growth, inequality and poverty: Some hard questions, Journal of International Affairs vol. 58, No. 2, s. 223-232.
 15. Kempf, H., Rossignol, S., 2005, Growth, inequality, and integration: Apolitical economy analysis, Journal of Public Economic Theory vol. 7, No. 5, s. 709-739.
 16. Kumor, P., Sztaudynger, J.J., 2007, Optymalne zróżnicowanie płac w Polsce - analiza ekonometryczna, Ekonomista nr 1, s. 45-59.
 17. Kumor, P., 2009, Współzależność nierówności płac ze wzrostem gospodarczym w Polsce, Wiadomości Statystyczne nr 7, s. 10-28.
 18. Li, H., Zou, H., 1998, Income inequality is not harmful for growth: Theory and evidence, Review of Development Economics vol. 2, No. 3, s. 318-334.
 19. Mo, P.H., 2000, Income inequality and economic growth, Kyklos vol. 53, s. 293-316.
 20. Partridge, M.D., 1997, Is inequality harmful for growth? Comment, The American Economic Review vol. 87, No. 5, s. 1019-1032.
 21. Perotti, R., 1992, Income distribution, politics, and growth, The American Economic Review vol. 82, No. 2, s. 311-316.
 22. Persson, T., Tabellini, G., 1994, Is inequality harmful for growth? The American Economic Review vol. 84, No. 3, s. 600-621.
 23. Romer, D., 2000, Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 24. Sen, A., 2000, Nierówności. Dalsze rozważania, tłum. J. Topińska, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 25. Sztaudynger, J. J., 2003, Modyfikacje funkcji produkcji i wydajności pracy z zastosowaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu