BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zatwarnicka-Madura Beata (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Preferencje nabywców (w szczególności kobiet) wobec instrumentów marketingowego oddziaływania w miejscu sprzedaży
Purchasers' Preferences (Especially Women's) Referring to Marketing Instruments of Trade Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 177, s. 96-105, rys., wykr., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Sprzedaż, Preferencje konsumenta, Kobieta, Instrumenty marketingowe, Przedsiębiorstwo handlowe
Sale, Consumer preferences, Woman, Marketing instruments, Commercial enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wiele przedsiębiorstw handlowych posiada sklepy zlokalizowane w centrach handlowych. Artykuł koncentruje się na instrumentach marketingowych wykorzystywanych w miejscach sprzedaży. Powinny one być skonstruowane w taki sposób, by oddziaływać na jak największą liczbę zmysłów. W artykule zaprezentowano wyniki różnych badań dotyczących preferencji nabywców odnośnie instrumentów marketingowych w punktach sprzedaży. Szczególne znaczenie przypisano oddziaływaniu na kobiety jako główny rynek docelowy przedsiębiorstw handlowych. (abstrakt oryginalny)

Many trade enterprises are located in trade centers. The article focuses on the marketing instruments used in sales points. They should be constructed in such a way that they could influence as many senses as possible. The article presents various types of research on purchasers' preferences referring to the marketing instruments in sales points. Special attention was paid to the influence on women as the main target market of trade enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bankowe promocje dla kobiet, 2010, http://www.totalmoney.pl/strony-z-trescia/Eksperci/Finanse/Bankowe-promocje-dla-kobiet [data dostępu: 08.03.2010].
 2. Barletta M., 2003, Marketing skierowany do kobiet, Cedewu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa http://www.vcg.pl/Publikacje/117/119.html [data dostępu: 04.01.2011].
 3. Bartnicka A., 2010, Zmysłowe zakupy, M&MP, nr 19.
 4. Borusiak B., 2005, Merchandising, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 5. Centra handlowe: rosną wymagania klientów, 2010, http://www.egospodarka.pl/60225,Centra-handlowe-rosna-wymagania-klientow,1,39,1.html [data dostępu:17.12.2010].
 6. http://www.movedo.pl/index.php/shopping-show-jak-kupuje-nowe-pokolenie/streszczenie-badan-shoppingshow/, http://movedo.pl/do-pobrania/ShoppingShow-Raport.pdf [data dostępu: 08.01.2011].
 7. http://www.movedo.pl/index.php/shopping-show-jak-kupuje-nowe-pokolenie/streszczenie-badan-shoppingshow/ [data dostępu: 08.01.2011].
 8. http://www.osk-alex.pl/aktualnosci.html [10.01.2011].
 9. Lewandowski J., Kolorystyka i światło w miejscu sprzedaży, 2011, Trade Marketer, Pierwszy Magazyn Shopper Marketingu, http://trademarketer.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=20:kolorystyka-i-wato-w-miejsu-sprzeday&catid=28:fmcg&Itemid=29 [data dostępu: 04.01.2011].
 10. Lindstrom M., 2009, Zakupologia, Wyd. Znak, Kraków.
 11. Musiał S., Koszyk M., 2010, O czym myślą podczas zakupów?, Marketing w Praktyce, nr 09.
 12. Polacy pokochali centra handlowe, 2010, http://www.egospodarka.pl/58423,Polacy-pokochali-centra-handlowe,1,39,1.html [data dostępu: 05.11.210].
 13. Silverstein M. J., Sayre K., 2009, Women Want More, How to Capture Your Share of the Word's Largest, Fastest-growing Market, Boston Consulting Group, HarperCollins Publishers, New York http://www.magazyndealer.pl/index.php?menu=glowna&podmenu=czytaj_artykul&id=78 [data dostępu: 10.01.2011].
 14. Zwyczaje zakupowe Polaków, 2011, Prezentacja Pentor Research International http://www.pentor.pl/56625.xml?doc_id=11280 [data dostępu: 04.01.2011].
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu