BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witek Lucyna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Społeczna odpowiedzialność jako nowy kierunek w komunikacji marketingowej dużych przedsiębiorstw handlowych
Corporate Social Responsibility as New Direction in Marketing Communication of Large Retail Companies
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 177, s. 202-212, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Przedsiębiorstwo handlowe, Wizerunek przedsiębiorstwa, Marketing społeczny, Komunikowanie marketingowe
Corporate Social Responsibility (CSR), Commercial enterprises, Company image, Social marketing, Marketing communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule scharakteryzowano koncepcję CSR i jej wykorzystanie w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw handlowych. Podjęto próbę określenia warunków efektywnego wykorzystania CSR w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw handlowych. (abstrakt oryginalny)

This paper characterizes a concept of Corporate Social Responsibility (CSR) and its use to shape the image of retail companies. Additionally, the recommendation of effective application of CSR in marketing Communications was formulated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brammer S., Pavelin S., 2006, Corporate reputation and social performance: the importance of fit, Journal of Management Studies, vol. 43, no. 3.
 2. Ciechomski W., 2010, CSR jako filozofia działania sieci handlowych w: http://pracawsprzedazy.gazeta.pl/sprzedaz/1,86514,6732814,CSR_jako_filozofia_dzialania_sieci_handlowych.html [dostęp: 20.12.2010].
 3. Maison D. i Wasilewski P. (red)., 2000, Propaganda dobrych serc - czyli rzecz o reklamie społecznej, Agencja Wasilewski, Kraków.
 4. Daugherty E.L., 2001, Public relations and social responsibility, w: Heath R.L. (red.), Handbook of Public Relations, Sage Publications, Thousand Oaks, London.
 5. Filek J., 2006, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Kraków.
 6. Głuszek E., 2008, CSR jako narzędzie budowania wizerunku firmy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 5(1205).
 7. Golaszewska-Kaczan U., 2005, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec niepewności w działalności firmy, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 10.
 8. Kłosiewicz-Górecka U., 2010, Kluczowe problemy rozwoju handlu wewnętrznego w Polsce, Marketing i Rynek, nr 7.
 9. Korpus J., 2006, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Placet, Warszawa.
 10. Koszembar-Wilk M., 2007, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - hipoteka społeczna? w: Mucha J. (red.) Kultura i gospodarka. Ku antropologii życia gospodarczego w Polsce, Śląskie Wydawnictwo Naukowe, Tychy.
 11. Maignan I., 2001, Consumer's perceptions of corporate social responsibilities: a cross-cultural comparison, Journal of Business Ethics, March.
 12. Oczachowski D., 2007, Społeczna odpowiedzialność organizacji - warunki efektywnego wykorzystania w marketingu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 473.
 13. Olejniczak T., 2006, Kształtowanie wizerunku sieci handlowej, Handlowiec, lipiec.
 14. Rybak M., 2004, Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Sen S., Bhattacharya C.B., 2001, Does doing gud always lead to doing better? Consumer reaction to corporate social responsibility, Journal of Marketing Research, vol. 38, May.
 16. Spychalski M., 2005, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w świetle wymogu ekonomicznej efektywności, w: Brdulak H., Gołębiowski T., Wspólna Europa - zrównoważony przedsiębiorstwa a relacja z interesariuszami, SGH, Warszawa.
 17. Xueming Luo i Bhattacharya C.B., 2006, Corporate social reasonability, customer satisfaction and market value, Journal of Marketing, vol. 70, October.
 18. http://www.onboard.pl/data/file/raport_sieci_wizerunek(1).pdf (dostęp: 10.01.2011).
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu