BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małkowska-Borowczyk Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Marki własne oraz ich wpływ na relacje w kanale marketingowym
Private Labels and Their Impact on Marketing Channel Relations
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 177, s. 257-265, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo handlowe, Marka przedsiębiorstwa, Marka handlowa, Marketing relacji
Commercial enterprises, Enterprise's brand, Private label, Relationship marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest opis wpływu oferty marek własnych przedsiębiorstwa handlowego na relacje w kanale marketingowym. Marka własna przez swoją obecność w kanale marketingowym sprawia, że obok relacji, których istotą jest konkurowanie czy kooperacja, pojawiają się dodatkowo relacje o charakterze dualnym, czyli konkurencyjno-kooperacyjne. Obserwowany wpływ marki handlowej na relacje z podmiotami w kanale marketingowym umożliwia przedsiębiorstwom handlowym wzmocnienie ich siły negocjacyjnej w stosunku do producentów i przejęcie większej części zysków całego łańcucha gospodarczego. Artykuł ma charakter studium literaturowego prezentującego w sposób kompleksowy kluczowe dla przyjętej tematyki wyniki prac autorów anglojęzycznych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to describe the impact of private labels (own brands) on relations in marketing channel with an emphasis on the behavior of consumers, producers and retailers. Own brand through its presence in the marketing channel creates apart from relationships based on competition and cooperation, also these of dual nature - competitive-cooperative. This effect of the private label impact on relations in the marketing channel allows retailers to strengthen their bargaining power over manufacturers and gain a greater share of the profits generated throughout the whole industry value chain. The article is based on the profound review of literature, presenting in a comprehensive manner the key issues. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ailawadi K. L., Harlam, B., 2002, The effect of store brands on retailer profitability: an empirical analysis, Tuck School of Business at Dartmouth Working Paper, nr 02-06, March.
 2. Ailawadi K. L., 2001, The retail-power-performance conundrum: what have we learned?, Journal of Retailing, no. 77.
 3. Altkorn J., 1996, Determinanty rozwoju marek pośredników, Handel Wewnętrzny, nr 5-6.
 4. Berges-Sennou F., Bontems P., Requillart V., 2004, Economics of private Labels: a survey of literature, Journal of Agricultural and Food Industrial Organization, no. 1.
 5. Mills D.E., 1995, Why retailers sell private labels, Journal of Economics and Management Strategy, vol. 4, nr 3.
 6. Domański T., 2001, Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 7. Domański T., 2005, Strategie rozwoju handlu, PWE, Warszawa.
 8. Kall J., 2001, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa.
 9. Kall J., 2005, Tożsamość marek należących do sieci detalicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 10. Małkowska-Borowczyk M., O istocie marki handlowej w: Sławińska M. (red.), 2006, Handel we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 11. McGoldrick P.J., 1990, Retail Marketing, McGraw-Hill Book, London.
 12. Narasimhan Ch., Wilcox, R.T., 1998, Private labels and the channel relationship: a Cross-category analysis, Journal of Business, vol. 71, nr 4.
 13. Pauwels K., Srinivasan S., 2004, Who benefits from store brand entry?, Marketing Science vol. 23, nr 3.
 14. Pellegrini L., 1996, Brands vs. trade names: manufacturer and retailer missions in the value system, Institute of Economic Research Working Paper Series, nr 8.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu