BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikita Małgorzata (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Title
Nowa era bankowości islamskiej
Source
Przegląd Organizacji, 2011, nr 11, s. 33-35, tab.
Keyword
Kryzys finansowy, Kryzys bankowy, Bankowość islamska, Aktywa
Financial crisis, Banking crisis, Islamic banking, Assets
Note
summ.
Abstract
Globalny kryzys finansowy ukazał słabość systemu bankowego w Stanach Zjednoczonych i Europie. Banki poniosły dotkliwe straty, wiele z nich upadło. Grupą banków, której straty związane z globalnym kryzysem finansowym były stosunkowo niewielkie, były banki islamskie. Celem artykułu jest ukazanie pozytywnych tendencji rozwojowych w zakresie bankowości islamskiej. W artykule przedstawiono specyfikę bankowości islamskiej oraz jej zalety. Ponadto zaprezentowano rozwój bankowości islamskiej na świecie. Mimo że obecnie bankowość islamska stanowi zaledwie 1% globalnego systemu finansowego, to jednak można się spodziewać intensywnego rozwoju tej formy bankowości w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The global financial crisis has revealed the weakness of the banking system in the U.S. and Europe. Banks suffered heavy losses, many of them collapsed. Group of banks, whose losses were relatively small were Islamic banks. The main aim of the article is to present the positive developments of Islamic banking. The characteristics of Islamic banking, its development and benefits were shown in the article. Although Islamic banking accounts for 1% of the global financial system, it can be expected an intensive development of this form of banking in the future. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. T. BECK, A. DEMIRGUC-KUNT, O. MERROUCHE, Islamic vs. Conventional Banking. Business Model, Efficiency and Stability, "Policy Research Working Paper" no. 5446, World Bank Development Research Group, October 2010, s. 6.
 2. B. CAPLEN, J. DIVANNA, Top 500 Islamic Financial Institutions, "Banker", 24 November 2010.
 3. C.-M. FLAVIOUS, The Islamic Banking System: From the Crisis' Threats to the Future Opportunities, http://mepei.com, 4 April 2011.
 4. W. GADOMSKI, Islamska odpowiedz na problemy finansowe świata, www.obserwatorfinansowy.pl, 10.02.2011.
 5. T.K. GROSE, The Rise of Islamic Banking in a Time of Economic Crisis, www.usnews.com, 10.12.2008.
 6. M. HASAN, J. DRIDI, The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study, "IMF Working Paper", WP/10/201, 2010, s. 5.
 7. R. KHASAWNEH, Islamic Banking Move is a Potential Game-Changer, www.efinancialnews.com, 9.02.2011.
 8. D. OAKLEY, Rich Potential in Emerging Markets, Islamic Finance, "Financial Times Special Report", May 13, 2010.
 9. J. SOLE, Introducing Islamic Banks into Conventional Banking Systems, "IMF Working Paper", 2007, s. 8.
 10. The City UK's Islamic Finance Report, May 2011, www.thecity.com, 23.07.2011.
 11. R. WIGGLESWORTH, Industry Strays too Far from Its Roots, Islamic Finance, ."Financial Times Special Report", May 13, 2010.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu