BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pocztowski Aleksy (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce
Managing Human Resources in the New Economy
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2003, nr 1, s. 9-23, bibliogr. 27 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Nowa gospodarka, Kapitał intelektualny, Zasoby niematerialne
Human Resources Management (HRM), New economy, Intellectual capital, Intangible assets
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wyłaniająca się tzw. nowa gospodarka, której głównymi wyznacznikami są globalizacja, informatyzacja oraz wiedza wywołuje wiele nowych zjawisk będących wyzwaniami w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Chcąc podołać tym wyzwaniom osoby zajmujące się zarządzaniem zasobami ludzkimi muszą radykalnie redefiniować swoją główną rolę organizacyjną, odchodząc od tradycyjnego administratora, stając się partnerem biznesowym oraz dążyć do bycia liderem w tworzeniu wartości. (abstrakt oryginalny)

The emergence of the New Economy, with its globalization, information technology, and knowledge, is responsible for many new phenomena-new challenges in the field of human resource management. In facing them, human resource management staff must radically redefine its primary role in the organization; traditional administrator roles must be abandoned in favor of that of business partner striving to lead in value creation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borkowska S. (1998), Główne wyzwania wobec problemów pracy na przełomie wieków, w: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, EPiSS. Warszawa.
 2. Bratnicki M., Strużyna J., red. (2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 3. Connoly T.R., Mardis W., Down J. W. (2002), Transforming Human Resources, http://mworld.mce.be
 4. Drucker P.F. (1999), Knowledge-worker productivity, the biggest challenge, "California Management Review", winter, no 2.
 5. Drucker P.F. (1976), Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa.
 6. Drucker P.F. (2002), They're Not Employees, They're People, "Harvard Business Review", February.
 7. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 8. Elastyczne formy zatrudnienia (2001), IPiSS, Warszawa.
 9. Fitz-Enz J. (2002), I-world meets e-world, http://mworld.mce.be
 10. Hamel G., Prahalad C.K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 11. Harari O. (2002), Value in the new economy, part 1 and 2, http://mworld.mce.be
 12. Jackson S.E., Schuler R.S. (2003), Managing Human Resources Through Strategic Partnership, 8th. Ed., Thomson Learning, Mason, Ohio.
 13. Lipka A. (2002), Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
 14. Makin P., Cooper C., Cox Ch. (2000), Organizacje a kontrakt psychologiczny, PWN, Warszawa.
 15. Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim (2002), Materiały na konferencję pod red. A. Ludwiczyńskiego, PFPK, Warszawa.
 16. Nonaka I., Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 17. Obłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 18. Pfeffer J., Sutton R. (2002), Wiedza a działanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 19. Pocztowski A., red. (2002), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 20. Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 21. Robbins S. P. (1997), Managing Today, Prentice-Hall International, Inc., New Jersey.
 22. Romanowska M. (2001), Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny, w: System informacji strategicznej, pod red. R. Borowieckiego i M. Romanowskiej, Difin, Warszawa.
 23. Rosenoer J., Armstrong D., Gates J. R. (2000), Firma w internecie, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa.
 24. Storey J., ed. (2001), Human Resource Management. A critical text, II ed., Thomson Learning, London.
 25. Wawrzyniak B. (1999), Kapitał ludzki a zarządzanie wiedzą - w poszukiwaniu nowej podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, w: Szkolenie i rozwój pracowników, Warszawa, Polska Fundacja Promocji Kadr.
 26. Wojtyna A. (2001), Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć tzw. nową gospodarkę?, w: Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości?, pod red. A. Wojtyny, VII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 27. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie (2001), Materiały na konferencję, PFPK, WSzPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu