BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sangowska Genowefa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Malinowska Paulina (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Tłuszcze roślinne jako podstawowe i aktywne składniki produktów kosmetycznych
Vegetable Fats as Basic and Active Ingredients of Cosmetic Products
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 178, s. 21-29, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Kosmetyki, Produkcja kosmetyków, Rynek tłuszczów roślinnych, Oleje roślinne, Emulsje
Cosmetics, Production of cosmetics, Vegetable fats market, Vegetable oils, Emulsions
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym opracowaniu przedstawiono charakterystykę i rodzaje tłuszczów roślinnych - ważnych składników produktów kosmetycznych. Od starożytnych czasów tłuszcze roślinne są stosowane w kosmetyce pielęgnacyjnej w czystej formie lub jako składniki w różnych formulacjach. Większość z nich pełni funkcję podstawowych surowców, wchodzących w skład fazy tłuszczowej emulsji kosmetycznych, ale dodatkowo, dzięki biozgodności ze skórą ludzką, chętnie są wykorzystywane jako substancje biologicznie czynne. Ponadto w opracowaniu omówiono kilka najważniejszych - z punktu widzenia kosmetologii - składników tłuszczów roślinnych oraz ich wpływ na funkcjonowanie skóry. (abstrakt oryginalny)

In this study the profile and kinds of vegetable fats - important cosmetics' ingredients, are shown. Vegetable fats have been used in skin care cosmetics in pure forms and as ingredients of different formulations since the ancient times. Most of them fulfill a function of basic compounds, being part of oil phase of cosmetic emulsions, however thanks to their compatibility with human skin, they are used also as biologically active ingredients. Besides in this study some the most important compounds of Vegetable fats and their influence on the skin's function are described. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arct, J., Pytkowska, K., 2005, Emolliency - common oil vs. exotic oils, J. Pol. Soc. Cosm. Chem., 1, 6-9.
 2. Athar, M., Nasir, S.M., 2005, Taxonomic perspective of plant species yielding vegetable oils used in cosmetics and skin care products, Afr. J. Biotechnol., 4 (1), 36-44.
 3. Bergfeld, W.F., Fowler, J.F., Baumann, L.S., Taylor, S.C., 2004, The four seasons of skin care: the utility of natural ingredients, Cosm. Dermatol., 17 (12), 1-9.
 4. Drozdowski, B., 2002, Charakterystyka ogólna tłuszczów jadalnych, w: Z.E. Sikorski (red.), Chemia żywności, WNT, Warszawa, 229-242.
 5. Glinka R., 2008, Receptura kosmetyczna z elementami kosmetologii, Oficyna Wydawnicza MA, Łódź.
 6. http://pl.wikipedia.org/wiki/Oleje_roślinne.
 7. Jabłońska-Trypuć, J., Czerpak, R., 2008, Surowce kosmetyczne i ich składniki, MedPharm Polska, Wrocław.
 8. Jurkowska, S., 2003, Surowce kosmetyczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Fizykoterapii, Wrocław.
 9. Lautenschlager, H., 1999, Ceramides - lipids with multiple assignments, Kosmetik International, 11, 124-126.
 10. Lautenschlager H., 2004, Lipophilic substances - oils and lipids in cosmetic products, Kosmetik International, 4, 46-48.
 11. Lautenschlager H., 2008, Oils and fats in cosmetics products - Mother Nature contra petrochemical industry? Beauty Forum, 3, 102-106.
 12. Marcinkiewicz-Salmonowiczowa, J., 1995, Zarys chemii i technologii kosmetyków, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 13. Marzec, A., 2009, Chemia kosmetyków, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 14. Molski, M., 2009, Chemia piękna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej Pielęgnacji Zdrowia i Urody w Poznaniu, Poznań.
 15. Morganti, P., 2003, Dry skin and moisturization, Materiały z konferencji: AFC All For Cosmetics, Warszawa, 19-20 XI 2003.
 16. Pytkowska, K., 2003, Wpływ lipidów na barierę naskórkową, Wiadomości PTK, 2, 7-10.
 17. Rabasco, A.A.M., Gonzalez, R.M.L., 2000, Lipids in pharmaceutical and cosmetic preparations, Grasas y Aceites, 51 (1-2), 74-96.
 18. Schafer-Korting, M., Mehnert, W., Korting, H.C., 2007, Lipid nanoparticles for improved topical application of drugs for skin diseases, Adv. Drug Deliv. Rev., 59 (6), 427-443.
 19. Sikora, M., 2008, Egzotyczne oleje w kosmetykach, Bez Recepty, 2 (http://bez-recepty.pgf.com.pl).
 20. Stamatas, G.N., de Sterke, J., Hauser, M., von Stetten, O., van der Pol, A., 2008, Lipid uptake and skin occlusion following topical applications of oils on adult and infant skin, J. Dermatol. Sci., 50, 135-142.
 21. Sułek, M.W., Małysa, A., Pytlas, K., 2006, Quality estimation of creams containing plant oils: soybean oil, grapeseed oil and corn oil, Pol. J. Commodity Sci., 4 (9), 75-89.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu