BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabara Janusz Krzysztof (Politechnika Częstochowska)
Title
Zamknięte pętle łańcuchów dostaw : wyznaczanie zasad
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych, 2004, s. 288-296, rys.
Keyword
Zarządzanie łańcuchem dostaw, Łańcuch dostaw, Zarządzanie logistyczne
Supply Chain Management (SCM), Supply chain, Logistic management
Abstract
Zamknięte pętle łańcuchów dostaw są zasadniczo różne od tradycyjnych jednostronnych łańcuchów dostaw, zwłaszcza od strony utrzymania równowagi. Jako rezultat, tradycyjnie ustalone zasady muszą zostać rozszerzone, ale również można wdrożyć tradycyjne zasady do zamkniętych pętli łańcuchów dostaw. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J.K. Grabara: Logistyka w sferze zagospodarowania odpadów i ochrony środowiska - wybrane terminy i definicje. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2003, R. 55, Nr specjalny.
  2. S. Faucheux, I. Nicolai: Environmental technological change. "Ecological Economics" 1998, Vol. 27.
  3. M. Fleischmann: Quantitative models for reverse logistics. Erasmus University, Rotterdam 2000.
  4. J.L. Gattoma: The Gower Handbook of Logistics and Distribution Management. Gower, Vermont 1997.
  5. J.K. Grabara: Ewolucyjny charakter systemów informacyjnych na przykładzie informatycznego wspomagania logistyki odwrotnej. W: Informatyka w gospodarce globalnej. Problemy i metody. Red. J. Kisielnicki, J. Grabara, J. Nowak. WNT. Warszawa 2003.
  6. R.D. Klassen, L.C. Angell: An international comparison of environmental management in operation. .Journal of Operation Management" 1998, Vol. 16.
  7. E.R. Sims: Planning and Managing Industrial Logistics Systems. Elsevier, Amsterdam 1991.
  8. G.T. Tsoulfas, C.P. Pappis: Application of environmental principles to reverse supply chains. Aegean Conference, Tinos 2001.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu