BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bajo-Rubio Oscar (Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Spain), Maria-Dolores Ramon (Universidad de Murcia, Spain)
Title
Exchange Rate Pass-through in the New Member States of the European Union : Some Explanatory Factors
Kurs walutowy a inflacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Analiza empiryczna
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia 2(14), 2011, nr 201, s. 88-94, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Economics
Keyword
Kurs walutowy, Inflacja
Exchange rates, Inflation
Note
summ., streszcz.
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
W artykule poddano empirycznej weryfikacji proces oddziaływania kursu walutowego na inflację (exchange rate pass-through – ERPT). Badanie zostało przeprowadzone na próbie pięciu nowych krajów członkowskich (Węgier, Polski, Czech, Słowacji oraz Rumunii). Analizie podlegał import towarów i usług tych krajów z Unii Europejskiej w latach 2000-2007, a szczegółowe dane o wielkości importu obejmowały dziewięć kategorii produktowych. Dodatkowo zbadane zostały makroekonomiczne determinanty efektu ERPT(średnia inflacja, reżim kursowy, stopień otwartości gospodarki). (abstrakt oryginalny)

In this paper, we study the extent of exchange rate pass-through (ERPT) of foreign to domestic prices, for the imports from the euro area of five New Member States of the European Union (i.e., Hungary, Poland, Czech Republic, Slovak Republic, and Romania). To that end, we use data on import unit values for nine different product categories, from 2000 to 2007. In addition, we also examine the influence on ERPT of several macroeconomic factors (average inflation, the exchange rate regime, or the degree of openness of the countries). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Campa J.M, Goldberg L.S., González-Mínguez J.M., Exchange-Rate Pass-Through to Import Prices in the Euro Area, Working Paper 11632, National Bureau of Economic Research, 2005.
  2. De Bandt O., Banerjee A., Koźluk T., Measuring long-run exchange rate pass-through, “Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal” 2008, Vol. 2, No. 6.
  3. Engle R., Granger C., Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing, “Econometrica” 1987, Vol. 55, No. 2.
  4. Pedroni P., Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors, “Oxford Bulletin of Economics and Statistics” 1999, Vol. 61, No. 0.
  5. Romer D., Openness and inflation: Theory and evidence, “Quarterly Journal of Economics” 1993, Vol. 108, No. 4.
  6. Taylor J.B., Low inflation, pass-through, and the pricing power of firms, “European Economic Review” 2000, Vol. 44, No. 7.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-5977
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu