BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakubczyc Janina A. (Wrocław University of Economics, Poland), Owoc Mieczysław L. (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Approaches to Context Representation in Chosen Information Technologies
Podejścia do reprezentacji kontekstu w wybranych technologiach informacyjnych
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (21), 2011, nr 202, s. 30-36, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Keyword
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Information and Communication Technology (ICT)
Note
summ., streszcz.
Abstract
Rozwój współczesnych technologii informacyjnych wspomagających biznes jest ściśle związany z zapewnieniem uniwersalnych rozwiązań w różnych zastosowaniach. Jednym z głównych czynników umożliwiających parametryzację w różnych sytuacjach jest podejście kontekstowe. Głównym celem artykułu jest podkreślenie znaczenia i wybranych rozwiązań z uwzględnieniem reprezentacji kontekstu w różnych klasach aplikacji reprezentujących różne technologie informacyjne (bazy danych, systemy sieciowe oraz systemy inteligentne). Oprócz rozważań o istocie reprezentowania kontekstu (rodzaje kontekstu i sposoby jego odwzorowania) zaprezentowano użyteczność kontekstu w wymienionych obszarach. (abstrakt oryginalny)

Development of modern information technologies supporting business is strictly tied with assuring universal solutions used in different applications. One of the crucial factors in this area enabling the application of parameters in different situations is a context approach. The main goal of this paper is stressing the importance and selected solutions in respect of representation of contexts, taking into account several class applications representing different information technologies (databases, network systems and intelligent systems). Apart from discussion about the essence of representation of contexts (sorts of context and ways of its representation) the specialty of context usability in the mentioned areas is presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Benercetti M., Bouquet P., Ghidini C., On the dimensions of context dependence: Partiality, approximation, and perspective, [in:] V. Akman, P. Bouquet, R. Thomason, R. Young (Eds.), Modelling and Using Context, Lecture Notes in Computer Science 2001, Vol. 2116, Springer-Verlag.
  2. Bontas E.P.: Context Representation and Usage for the Semantic Web. A State of the Art, Technical Report B-04-30, Freie Universität Berlin, 2004, http://www.inf.fu-berlin.de/inst/pubs/tr-b-04-30.abstract.html.
  3. Bouquet P., Serafini L., Two formalizations of context: A comparison, [in:] V. Akman, P. Bouquet, R. Thomason, R. Young (Eds.), Modelling and Using Context, Lecture Notes in Computer Science 2001, Vol. 2116, Springer-Verlag.
  4. Brezzillon P., Pomerol J.Ch., Contextual knowledge sharing and cooperation in intelligent assistant systems, "Le Travail Humain" 1999, Vol. 62, No. 3.
  5. Hirst G., Context as a Surios Concept, Paper Presented at the AAAI-97 Fall Symposium on Context in Knowledge Representation and Natural Language. MIT, Cambridge, MA, 1997.
  6. Jakubczyc J.A., Owoc M.L., Kontekst - role i reprezentacja, [in:] M. Pańkowska (Ed.), Wiedza i komunikacja w innowacyjnych gospodarkach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
  7. Kant I., Critique of Pure Reason, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
  8. McCarthy J., Notes on formalizing context, Proc. IJCAI-93, Chambery 1993.
  9. Sowa J.F., Syntax, Semantics and Pragmatics of Context, AAAI Technical Report FS-95-02. Compilation copyright © 1995, AAAI (www.aaai.org), available at: http://www.jfsowa.com/pubs/fs95.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu