BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Berk Ali (Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Turkey), Uçak Harun (Niğde University, Turkey)
Title
Development and Structural Changes in Turkish Agricultural Insurance Policy
Rozwój i kierunki zmian strukturalnych w polityce ubezpieczeń rolniczych w Turcji
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 1, s. 5-14, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Globalne ocieplenie, Ubezpieczenia rolnicze, Rynek ubezpieczeniowy, Ryzyko
Global warming, Agriculture insurance, Insurance market, Risk
Note
streszcz., summ.
Country
Turcja
Turkey
Abstract
Zmiany klimatu oraz globalne ocieplenie oraz związane z nimi efekty środowiskowe nasilają znaczenie ryzyka w zrównoważonym rozwoju produkcji rolnej. W rozwijających się krajach rolnicy rzadziej podejmują decyzję o ubezpieczaniu produkcji rolniczej, w porównaniu z rolnikami z krajów o rozwiniętej gospodarce. W związku z tym politycy w krajach rozwijających się zachęcają rolników do podejmowania działań mających na celu zmniejszenie ryzyka produkcji rolniczej. W państwach członkowskich Unii Europejskiej stosuje się różne poziomy stawek ubezpieczeń rolniczych. Celem artykułu jest analiza wpływu publiczno-prywatnego systemu ubezpieczeń, który został wprowadzony w Turcji od czerwca 2006 roku. (abstrakt oryginalny)

Climate changes, global warming and related environmental effects have increased the importance of risk sharing on sustainability of agricultural production. In developing countries the farmers have taken less action when it compared to their counterparts in developed countries. Accordingly, the policy makers in developing countries have been encouraging the farmers to attempt agricultural insurances against to risks. There have been different levels of subsidies on agricultural insurances implemented in several EU Member States. The aim of this paper is to analyse the effect of governmental-private partnership agricultural insurance system which have been practised in Turkey since June 2006. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Anonymous, 2003. The Report of Turkish Rural Development Policy at European Union Process, Rural Development Study Group, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Ankara, TURKEY.
 2. Bora B., 2005. "Public-Private Partnerships for Risk Management in Agriculture: Turkish Experience", Global Conference on Insurance and Reinsurance Pools for Natural Catastrophe Risk, 8-9 December 2005 - Istanbul, Agricultural Insurance Pool Management, TURKEY.
 3. Corneliu B., 2007. Agricultural Insurance in The Emerging Markets, University of Oradea, The Faculty of Economics, Oradea, România.
 4. European Commission, 2006. Study on Agricultural Insurance Schemes, European Commission, Directorate-General for Agriculture and rural Development, Analysis and Overall Approach, Brussels.
 5. TARSIM, 2008. Managing Company of the Pool On Agricultural Insurance, www.tarsim.org.tr
 6. TEAE, 2003. Agricultural Economics Research Institute, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Ankara, TURKEY.
 7. TSRSB, 2004. Annual Report, Association of the Insurance and Reinsurance Companies of Turkey, Ankara, TURKEY.
 8. TSRSB, 2005. Annual Report, Association of the Insurance and Reinsurance Companies of Turkey, Ankara, TURKEY.
 9. TSRSB, 2006. Annual Report, Association of the Insurance and Reinsurance Companies of Turkey, Ankara, TURKEY.
 10. TSRSB, 2007. Annual Report, Association of the Insurance and Reinsurance Companies of Turkey, Ankara, TURKEY.
 11. TURKSTAT, 2008. Agricultural Statistics, (different years), Turkish Statistical Institute, http://www.turkstat.gov.tr
 12. MARA, 2008. Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Ankara, TURKEY.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu