BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domańska-Szaruga Beata (Akademia Podlaska w Siedlcach), Hołoweńko Edyta (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Współczesne narzędzia zarządzania relacjami z klientem na przykładzie oprogramowania CRM Grupy Kapitałowej Comarch S.A.
Modern Instruments of the Customer Relationship Management Based on CRM Software of the Capital Group Comarch S.A.
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 1, s. 39-47, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Grupa kapitałowa, Narzędzia zarządzania, Relacje z klientami
Customer Relationship Management (CRM), Capital group, Management tools, Relationships with customers
Note
streszcz., summ.
Company
ComArch SA
Abstract
W artykule poruszono tematykę strategii Customer Relationship Management (CRM), która jest ideą zarządzania relacjami z klientem charakteryzującą się wysokim stopniem indywidualizacji podejścia do nabywcy dóbr i usług, podwyższaniem jego satysfakcji oraz budowaniem lojalności. Szczególną uwagę zwrócono na technologiczną stronę koncepcji CRM, to bowiem właśnie IT staje się platformą stanowiącą jej fundament. Dla ilustracji problematyki posłużono się przykładami narzędzi wspomagających zarządzanie relacjami z klientem oferowanych przez jednego z liderów tego rynku - Comarch S.A. (abstrakt oryginalny)

The article presents the issue of the Customer Relationship Management (CRM), which is an idea of management based on customer relationship and it is characterized by a high level of individualization of approach towards a purchaser of goods and services, increasing his satisfaction and creating loyalty. In particular, the Authors concentrated on a technological side of CRM conception since IT becomes a platform constituting its foundation. In order to illustrate the CRM conception, the Authors presented the example of instruments supporting the Customer Relationship Management offered by one of the leaders of the market - Comarch S.A. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Capiga M., 2005. Kapitał klienta banku. Wybrane aspekty zarządzania i oceny, Twigger, Warszawa.
  2. Domańska-Szaruga B., 2009. Kapitał relacji jako źródło wartości przedsiębiorstwa, [w:] Domańska-Szaruga B. (red.), Budowanie relacji z klientem, Studio EMKA, Warszawa.
  3. Kaczmarak-Kurczak R, 2008. Społeczeństwo wiedzy - rys historyczny, [w:] Jemieniak D., Koźmiński A. (red.), Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
  4. Lotko A., 2006. Zarządzanie relacjami z klientem Strategie i systemy, Zakład Poligraficzny Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego, Radom.
  5. Mazur A., Jaworska K., Mazur D., 2001. CRM. Zarządzanie kontaktami z klientami, Wydawnictwo MADAR, Zabrze.
  6. Mazur A., Mazur D., 2004. Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie?, Wydawnictwo MADAR, Zabrze.
  7. Stachowicz-Stanuch A., Stanuch M., 2007. CRM. Przewodnik dla wdrażających, Wydawnictwo PLACET, Warszawa.
  8. Storbacka K., Lehtinen J., 2001. Sztuka budowania trwałych związków z klientami. CRM, ABC, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu