BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witek-Hajduk Marzanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Motywy internacjonalizacji polskich średnich i dużych przedsiębiorstw
Internationalization Motives of Polish Medium and Large-Sized Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 125, s. 256-271, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Duże przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo na rynku, Analiza empiryczna, Przemysł chemiczny, Przemysł elektromaszynowy, Przemysł spożywczy, Przemysł lekki
Enterprise internationalization, Large enterprises, Enterprises, Enterprise in the market, Empirical analysis, Chemical industry, Industry machinery, Food industry, Light industry
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza motywów internacjonalizacji polskich średnich i dużych przedsiębiorstw czterech branż: chemicznej, elektromaszynowej, spożywczej i lekkiej. (fragment tekstu)

Poland’s joining the European Union triggered numerous changes in the country's business environment. This new reality implied the need and necessity for reworking the existing development strategies, in those the strategies of company expansion into the international markets. True enough, the accession gave a boost to internationalization of the Polish enterprises, including those of medium and large-sized. This paper draws on the internationalisation motives of the Polish medium and large-sized companies. The paper is based on results of C ATI intervews run in 2008 in 318 Polish companies, including 59 from the chemical industry, 124 from the electromachinery industry, 74 from the food processing industry and 61- from the light industry. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Albaum G., Strandskov J., Duerr E., Dowd L., International Marketing and Export Management, Addison-Wesley Publishing Company, New York 1994.
  2. Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004.
  3. Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, analiza strategiczna, (red.) T. Gołębiowski, PWN, Warszawa 1994.
  4. Gołębiowski T., Witek-Hajduk M., Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską, niepublikowany raport z badań statutowych KGŚ SGH w Warszawie.
  5. Hollensen S., Global Marketing. A decision-oriented approach, Prentice Hall, Financial Times, 2007.
  6. Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, (red.) M.K. Nowakowski, Wyd. Key Text, Warszawa 2000.
  7. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
  8. Sznajder A., Witek-Hajduk M., Strategie polskich przedsiębiorstw na ryku Unii Europejskiej, niepublikowany raport z badań statutowych KGŚ SGH w Warszawie.
  9. Witek-Hajduk M., Modele internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do UE, niepublikowany raport z badań finansowany ze środków na naukę w latach 2007-2009.
  10. Yip G.S., Global Strategy in the World of Nations, „Sloan Management Review" 1989, Fall
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu