BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zimniewicz Kazimierz (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
O potrzebie krytycznej dyskusji na temat instrumentów zarządzania
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 81, s. 9-16
Keyword
Zarządzanie, Narzędzia zarządzania, Instrumenty zarządzania
Management, Management tools, Management instruments
Abstract
W artykule przedstawiono trzy płaszczyzny, które mogą być podstawą do wszczęcia krytycznej dyskusji na temat instrumentów zarządzania wykorzystywanych we współczesnym przedsiębiorstwie. Są to: rozbieżność między nauką a praktyką zarządzania, postępująca komercjalizacja zarządzania oraz postrzeganie rozwoju przedsiębiorstwa w krótkiej perspektywie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. M. Beblo, E. Wolf, T. Zwick, Erfologsabhangige Vergutung: Welche Faktoren fuhren zu einer Motivationssteigerung bei Topmanagern?, "Zeifschrift Fuhrung + Organisation" 2005, nr 1.
 2. P.F. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2002.
 3. Enron - niebezpieczna mieszanka ryzyka i arogancji, "Zarządzanie na Świecie" 2202, nr 1.
 4. H. Koontz, C. O'Donnell, Zasady zarządzania. Analiza funkcji kierowniczych, PWN, Warszawa 1969.
 5. A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 6. S. London, Menedżerowie mają mało czasu na teorię, "Rzeczpospolita" z lutego 2006.
 7. F. Malik, Falsche Frage, falsche logik, "New Management" 2004, nr 5.
 8. M.F., Menedżerowie a wartości moralne, "Zarządzanie na Świecie" 2004, nr 9.
 9. Półprawdy na temat biznesu w ujęciu profesorów zarządzania, "Zarządzanie na Świecie" 2002, nr 7.
 10. Proces założyciela spółki Parmalat, "Rzeczpospolita" z 27 czerwca 2005 r.
 11. B. Tracy, Turbostrategia. 21 skutecznych sposobów na przekształcenie firmy i szybkie zwiększanie zysków, Wydawnictwo MT Biznes, Czarnów (brak roku wydania).
 12. J. Trout, Trout o strategii, PWE, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu