BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świstak Jarosław (Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie), Wicka Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Neuromarketing - ścieżka dostępu do zachowań konsumenta?
Neuromarketing - an Access Path to Customers Behaviour?
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 1, s. 113-122, tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Zachowania konsumenta, Badanie preferencji konsumenckich, Koszty, Neuromarketing
Consumer behaviour, Consumer preferences research, Costs, Neuromarketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Neuromarketing określany jest jako badanie mózgu pod kątem preferencji konkretnych marek. Praca zawiera przegląd definicji i stanowisk dotyczących neuromarketingu i jego przydatności. Celem artykułu jest przedstawienie opinii środowiska związanego z neuromarketingiem na temat jego istoty i możliwości wykorzystania w praktyce. Zwrócono szczególną uwagę na metody diagnostyczne wykorzystywane w badaniach neuromarketingowych, analizując je również jako potencjalne źródło kontrowersji, które budzi opisywane zagadnienie. W podsumowaniu podkreślono potrzebę prowadzenia badań neuromarketingowych, zwracając jednak uwagę na ich wysokie koszty i małe doświadczenie metodologiczne w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Neuromarketing is determined as examining the brain with respect to preferences of specific brands. The paper includes an overview of definitions and opinions concerning neuromarketing and it discusses the possibilities of applying neuromarketing in practice. A special attention was paid to diagnostic methods used in neuromarketing examinations, which were also analysed as a potential source of controversies that may be caused by the discussed subject. In the conclusions, the author highlighted a need to carry out neurmarketing research, being aware of its high costs and still insufficient methodological experience in this field. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Broszko K., 2008. Czytać w myślach konsumentów... www.brief.pl z 16.12.2008 r.
 2. Broszko K., 2009. Neuromarketingowe badania czy neuromarketingowe brednie? www.brief.pl z 24.07.2009 r.
 3. Falkowski A., 2008. Praktyczna psychologia poznawcza: Marketing i Reklama. GWP, Gdańsk.
 4. Falkowski A., Tyszka T., 2009. Psychologia zachowań konsumenckich. GWP, Gdańsk.
 5. Lindstrom M., 2009. Zakupologia. Prawdy i kłamstwa o tym dlaczego kupujemy. Znak, Kraków.
 6. Makarenko V., 2009. Gdyby reklamę wymyślono teraz, byłby zakazana, www.marketing-news.pl z 07.06.2009 r.
 7. Momentum Worldwide i Neuro Device Group zakończyły realizację projektu badawczego w Super-Pharm. www.marketing-news.pl z 30.07.2009 r. (anonim).
 8. Mueller J., 2007. Nic się nie uda bez emocji www.marketing-news.pl z 2.08.2007 r.
 9. Neuromarketing - modny temat, www.nf.pl z 17.04.2009 r. (anonim).
 10. Neuromarketing w sklepach, www.portal spożywczy.pl z 24.07.2009 r. Ohme K.R., 2009. Neuromarketing i podświadomość w reklamie, www.magazynceneo.pl.
 11. Ohme R.K. (red.), 2007. Nieuświadomiony afekt. GWP, Sopot.
 12. Ohme R.K. Konsument jako skąpy ekspert, www.brief.pl z 24.07.2009 r.
 13. Ohme R.K., 2008. Ukryta moc reklamy, [w:] Charaktery 2/2008.
 14. R&D LAB. Czy maszyna obroni emocje? www.LABoratory.pl.
 15. Soluch P, 2009. Neuromarketing - a co to takiego? www.bankier.pl z 2.05.2009 r. (www.nf.pl).
 16. Tajniki umysłu - diagnoza Wprost 2008. Wprost z 7.12.2008 r.
 17. Warmiński A., 2004. Neuromarketing - po(d)stęp w badaniach marketingowych, www.marketing-news.pl z 18.05.2004 r.
 18. Witak K., 2007. Neuromarketing - małżeństwo nauki z biznesem, www.naszymzdaniem.dlastudenta.pl z 13.04.2007 r.
 19. Wójcik J., 2006. Badania neuropsychologiczne. www.kognitywistyka.net z 08.09.2006 r.
 20. Wygnanski T, 2008. Perswazja w białym fartuchu. Media i Marketing, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu