BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jabłoński Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Konwergencja realna krajów OECD w latach 1970-2007
Real Convergence between Countries of the OECD in the Years 1970-2007
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 867, s. 31-48, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Wzrost gospodarczy, Konwergencja, Sytuacja gospodarcza, Konwergencja realna
Economic growth, Convergence, Economic situation, Real convergence
Note
summ.
Country
Kraje OECD
OECD countries
Abstract
W artykule przeanalizowano ścieżki wzrostu gospodarczego w latach 1970-2007 w 30 kratach OCED. (…) Przeprowadzona analiza miała na celu zweryfikowanie hipotezy o występowaniu zjawiska realnej konwergencji poziomów rozwoju gospodarczego tych krajów. W badaniu uwzględniono dwa rodzaje konwergencji: konwergencja typu β oraz σ. (…) W pierwszej części artykułu zaprezentowano podstawowe definicje oraz metodę analizy zbieżności typu β i σ w badanej grupie krajów. W kolejnych częściach artykułu przeanalizowano ścieżki wzrostu w badanych krajach w latach 1970-2007 w celu weryfikacji hipotez o występowaniu konwergencji (β i σ) we wszystkich krajach OECD, kapitalistycznych krajach OECD oraz posocjalistycznych krajach członkowskich OECD. Badania konwergencji typu β przeprowadzono z uwzględnieniem danych panelowych według dwóch metod estymacji: klasycznej metody najmniejszych kwadratów (MNK) oraz metody z estymatorem o ustalonych efektach (FE). (fragment tekstu)

The article analyses the trajectory of economic growth in 30 countries of the OECD from 1970 to 2007. The countries discussed include Australia, Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, South Korea, Luxembourg, Mexico, Holland, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Great Britain and the US. The analysis was done to verify a hypothesis on the phenomenon of real convergence of the economic growth levels of these countries. Two type of convergence - beta (β) and sigma (σ) - were considered. Research on convergence type beta (β) was carried out using panel data derived with two estimation methods, the classical pooled least squares (PLS) and a method based on an estimator of fixed effects (FE). The results of our research suggest the occurrence of convergence pressure (both beta and sigma) in the group of countries under consideration, which however demonstrated a slow rate of absolute convergence. Further, as much as the occurrence of convergence type beta may be confirmed for the entire 1970-2007 period, estimates for the 1992-2007 period suggest to the same extent that in the 1990s the convergence process weakened considerably as it became a process of divergence. The results also suggest that the convergence phenomenon is more pronounced when more homogenous groups of countries are studied. In this case, this applied to countries of the OECD. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Barro R.J., Sala-i-Martin X. [1992], Convergence, „Journal of Political Economy”, vol. 100, nr 2.
 2. Boyle G.E., McCarthy T.G. [1997], A Simple Measure of β-convergence, „Oxford Bulletin of Economics and Statistics”, vol. 59, nr 2.
 3. Boyle G.E., McCarthy T.G. [1999], Simple Measures of Convergence in per Capita GDP: A Note on Some Further International Evidence, „Applied Economics Letters”, vol. 6.
 4. Friedman M. [1992], Do Old Fallacies Ever Die?, „Journal of Economic Literature”, vol. 30, nr 4.
 5. Malaga K. [2004], Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowa-nych modeli wzrostu, Prace Habilitacyjne, nr 10, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 6. Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N. [1992], A Contribution to the Empirics of Economic Growth, „Quarterly Journal of Economics”, vol. 7, nr 2.
 7. Próchniak M., Rapacki R. [2009], Konwergencja typu beta (β) i sigma (σ) w krajach transformacji w latach 1990-2005 [w:] Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja?, red. R. Rapacki, PWE, Warszawa.
 8. Solow R.M. [1956], Contribution to the Theory of Economic Growth, „Quarterly Journal of Economics”, vol. 70, nr 1.
 9. Tokarski T. [2000], Optymalne stopy inwestycji w modelu Mankiwa-Romera-Weila, „Ekonomista”, nr 3.
 10. Tokarski T. [2005], Wybrane modele podażowych czynników wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 11. Tokarski T. [2009], Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie neoklasyczne), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 12. Woźniak M.G. [2008], Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, wyd. 2 popr. i uzup., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu