BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak Michał Gabriel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Title
Znaczenie priorytetów strategii lizbońskiej w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i ograniczania nierówności społecznych w łagodzeniu skutków globalnego kryzysu w Polsce
Lisbon Strategy Priorities for the Development of Human Capital and the Reduction of Social Inequality in Ameliorating the Effects of the Global Crisis in Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 867, s. 49-66, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Strategia lizbońska, Kapitał ludzki, Rozwój kapitału ludzkiego, Nierówności społeczne, Kryzys gospodarczy, Zapobieganie kryzysowi
Lisbon Strategy, Human capital, Development of human capital, Social inequality, Economic crisis, Crisis prevention
Note
summ.
Abstract
Autor bada źródła globalnego kryzysu finansowego i udowadnia, że rola polityki spójności społeczno-ekonomicznej może złagodzić skutki kryzysu w Polsce. Aby sprostać wyzwaniom globalnej konkurencji oraz zagrożeniom, które wynikły z kryzysu, autor zaleca wprowadzenie polityki antykryzysowej państwa, nienaruszającej podstaw modernizacji infrastruktury gospodarki, dyfuzji innowacji technologicznych w wyniku napływu BIZ, rozwoju kapitału ludzkiego i odbudowy kapitału społecznego przez niedopuszczenie do przenoszenia skutków kryzysu na najsłabsze grupy społeczne i podupadłe regiony.

The author examines the sources of the global financial crisis and proves that socio-economic cohesion policy may ameliorate the effects of this crisis in Poland. To meet the competitive challenges of global capitalism and the threats that have grown out of the crisis, the author recommends that prudent stabilisation policy, strategic aims in the development of human resources and the technological modernisation of the economy be harmonised and oriented in such a way as to most fully take advantage of EU structural funds, the inflation-free expansion of monetary policy, and the maintenance of Maastricht criteria. Such policy must be supported with microeconomic incentives supporting entrepreneurship, effective and high quality public service, the fair division of the costs of the crisis and the elimination of business practices not based on honest competition. To make up for the loss in global supply resulting from the reduction of non-productive government expenditures, it is recommended that government expenditures for stimulating demand for national production be simultaneously raised. To rebuild social capital, such a fiscal policy will demand fiscal reforms to be negotiated within the framework of a national campaign for combating the crisis and threats to integrated development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Atali J. [2002], Słownik XXI wieku, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 2. Castells M. [1986], High Technology, Word Development and the Structural Transformation: The Trends and Debate, „Alternatives”, nr 11.
 3. Debord G. [2006], Społeczeństwo spektaklu oraz rozważania o społeczeństwie spektaklu, PIW, Warszawa.
 4. The Lisbon Strategy for Growth and Employment [2004], report from the High Level Group Chaired by Wim Kok.
 5. Piasecki R. [2003], Rozwój gospodarczy a globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Pysz P. [2008], Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Rawls J. [1994], Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Rząd powinien gwarantować unijne projekty [2009], „The Wall Street Journal. Polska”, 23.01.2009.
 9. Williamson O.E. [1998], Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. World Economic Outlook: Financial Stress, Downturns, and Recoveries [2008], International Monetary Fund, October.
 11. Woźniak M.G. [2006a], Czy ekonomia musi być bezradna wobec zagrożeń globalnych ludzkości [w:] Nowa ekonomia a społeczeństwo, red. S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 12. Woźniak M.G. [2006b], Spójność społeczno-ekonomiczna w świetle strategii lizbońskiej [w:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej, red. S. Swadźba, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 13. Woźniak M.G. [2007], Paradoksy rozwoju kapitału ludzkiego jako źródło nierówności społecznych. Przypadek Polski [w:] Oblicza nierówności społecznych, Wydawnictwo Psychologii Kultury Eneteja, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu