BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bolonek Ryszarda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Stan zasobów ludzkich w Polsce a ograniczanie nierówności społeczno-gospodarczych
The State of Human Resources in Poland and the Limiting of Socio-economic Inequality
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 867, s. 83-100, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zasoby ludzkie, Nierówności społeczno-gospodarcze, Przewaga konkurencyjna, Nierówności gospodarcze
Human resources, Social-economics inequality, Competitive advantage, Economic inequality
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest diagnoza stanu zasobów ludzkich w Polsce pod względem możliwości ograniczenia nierówności gospodarczych, w tym także społecznych. (…) Pierwsza część artykułu została poświęcona zdefiniowaniu podstawowych pojęć i opisowi metody badawczej, druga – analizie stanu zasobów ludzkich w Polsce, trzecie – badaniu wzrostu liczby nowych miejsc pracy, a czwarta – możliwościom zwiększenia przewagi konkurencyjnej zasobów ludzkich w Polsce dzięki ograniczeniu nierówności gospodarczych oraz społecznych. (fragment tekstu)

The aim of the paper is the analysis of human resources in Poland and opportunities to expand its competitive advantages by limiting economic inequality, including social inequality. Among those competitive advantages may be included: the level of education, in terms especially of the high proportion of young people with a higher education, which is higher in Poland than in the rest of the EU; a high rate of growth in labour productivity from 2001 to 2007; Poland’s growth rate was higher than that of the US and Europe’s more developed countries, though it was lower than in the Czech Republic. The shortcomings of human resources in Poland include the small extent to which they are used and the attendant lack of an appropriate level of human resource management by the state - to such an extent that the country may be accused of wasting this resource. Much testifies to this wastefulness: The country’s having one of the lowest employment indexes in Europe, the deactivation of roughly 11 million people of productive age, the loss of approximately 4.2 million workplaces over the past 20 years, the specter of unemployment among individuals with a higher education, and emigration. To all that may be added the flawed education structure, scant interest in higher technical education. All these issues mean that the creation of at least a few million new workplaces will represent a serious macroeconomic problem, as growth in the employment index would have an indirect effect on efforts to limit socio-economic inequality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Begg D., Fisher S., Dornbush R. [2003], Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 2. Bolonek R. [2007], Makroekonomiczna wartość oceny konkurencyjności w analizach czynnikowych [w:] Gospodarka Polski na początku XXI wieku. Innowacyjność i konkurencyjność, red. S. Lis, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 3. Bolonek R. [2008], Przyczyny i implikacje wzrostu bezzatrudnieniowego w Polsce w latach 1995-2005 w kontekście spójności społeczno-gospodarczej [w:] Nierówności społeczne, a wzrost gospodarczy, z. 12, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 4. OECD Factbook [2008], http://ocde.p4.siteinternet.com/publications/doifiles/xls, dostęp: 07.01.2009.
 5. OECD Factbook [2009], www.stat.oecd.org, dostęp:
 6. OECD Factbook [2010], www.stats.oecd.org, dostęp:
 7. Rocznik Statystyczny [1988], GUS, Warszawa.
 8. Rocznik Statystyczny Pracy [2006], GUS, Warszawa.
 9. Rocznik Statystyczny RP [2007-2009], GUS, Warszawa.
 10. TransMONEE Database UNICEF IRC [2007], Florence, UN/Wider Word Income Inequality Database (WIID), Helsinki.
 11. Woźniak M.G. [2005], Wyzwania rozwojowe pod adresem kapitału ludzkiego i intelek-tualnego w Polsce, temat badawczy nr 21/KES/1/2005/S/213: Kapitał ludzki i intelek-tualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 12. Woźniak M.G. [2006], Skutki powiązań typu nierówności społeczne-kapitał ludzki w Polsce po 1990 roku. Wnioski pod adresem polityki gospodarczej, temat badawczy nr 55/KES/1/2006/S/314: Inwestycje w kapitał ludzki a nierówności społeczne w Polsce, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu